OLJE OG GASS

Stopper StatoilHydros planer for Visund

Petroleumsindustrien får ikke vederlagsfrie kvoter, og må fortsatt betale CO2-avgift, om enn noe redusert.
Petroleumsindustrien får ikke vederlagsfrie kvoter, og må fortsatt betale CO2-avgift, om enn noe redusert. Bilde: Øyvind Hagen/Statoil
Anders J. Steensen
5. juni 2008 - 11:52

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt StatoilHydro pålegg om å etterkommet lovverket i forbindelse med innkvartering på Visund.

StatoilHydro har frist til fredag 6. juni om å etterkomme kravet.

Brudd på forskrift

StatoilHydro planlegger å innkvartere 27 personer flere på Visundplattformen enn det boligkvarteret er beregnet for. Dette er ikke i samsvar med forskriftene.

Ptil pålegger derfor StatoilHydro til å komme opp med andre løsninger slik at forskriftene etterleves. Fristen er satt til 6.6.08.

Kommentarer

StatoilHydro har anledning til å komme med kommentarer frem til kl. 12.00 i dag 5. juni.

Det er i forbindelse med planlagt nedstengning og vedlikeholdsarbeider at StatoilHydro har behov for flere sengeplasser på Visund.

Les mer om: