KRAFT

Stopper biodieselfabrikk

STOPPER: Oleon stopper planene om et biodieselanlegg. - Myndighetenes satsing er for svak, mener Christian Wang
STOPPER: Oleon stopper planene om et biodieselanlegg. - Myndighetenes satsing er for svak, mener Christian Wang

Sandefjordbedriften skulle innen utgangen av neste år starte å produsere biodiesel av raps.

– Det er flaut å representere Norge på dette området internasjonalt. Det er kun prat fra myndighetenes side og svært lite handling, sier Christian Wang.

Ikke alle lar seg stanse:

Planlagt i flere år

I flere år har Oleon arbeidet med planene til et anlegg som skulle produsere 100 000 tonn biodiesel årlig.

– Det var bare å trykke på knappen, sier Wang. Det skjedde ikke. – Prosjektet ble i stedet lagt bort. En tilleggsårsak er at i de siste månedene har markedet for biodiesel blitt merkbart tøffere i Europa. Prisene på biodiesel er falt, råstoffprisene er høye og tyske myndigheter har innført mindre avgifter på biodiesel.– Bare prat

– Forutsetningene som forutsigbarhet, langsiktighet og rammebetingelser har nærmest vært ikke-eksisterende. Vi synes at myndighetene i Norge har et ikke eksiterende forhold til biodiesel, sier markedssjefen, som mener at Norge her ligger flere år etter andre europeiske land.

– I andre land gjør de noe. I Norge har vi problemer med å følge EUs minimumskrav. Her prater bare politikerne om hvor flinke og flotte vi er, sier Wang.Liten aktivitet

– Dette er et mønster som gjentar seg. Myndighetene går ut med kraftige målformuleringer, men er for puslete med virkemidlene til at vi oppnår resultater. I andre land er virkemidlene mye kraftigere, sier direktør i Norsk Industri, Svein Sundsbø. Han har inntrykk av at aktiviteten både på biodiesel og vindturbiner er svakere nå enn den var for to år siden.

– Det er lite som har kommet ordentlig i gang.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.