BLUE FOR YOU: Tony Blair og Jens Stoltenberg foran Hydros blå logovegg - samme farge som gassblusset. (Bilde: HELGE HANSEN/Hydro)

Stoltenberg positiv til fusjonen

Han mener at sammenslåingen av Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet gir et sterkere og mer konkurransedyktig selskap både nasjonalt og internasjonalt.

Verdier til Norge

– Det nye selskapet vil bidra med store verdier til det norske samfunnet. Dette gir et godt grunnlag for å møte de utfordringene olje- og gassvirksomheten står overfor. Regjeringen mener at forslaget om fusjon av olje- og gassvirksomheten i de to selskapene er industrielt og strategisk fornuftig, sier statsministeren i en pressemeldingen.

Øker eierandelen

Regjeringen satser på å øke eierandelen til 67 prosent, og vil be Stortinget om fullmakt til å gjennomføre dette.

Samtidig vil Staten opprettholde sin nåværende eierandel på 43,8 prosent i den resterende delen av Hydro ASA.

Regjeringen har som et mål å være en langsiktig eier i det fusjonerte selskapet, og vil videreføre sin eierskapspolitikk. Det innebærer at det nye selskapet skal drives etter de samme forretningsprinsipper som Hydro og Statoil hittil har blitt drevet etter.