Stoltenberg positiv til fusjonen

Stoltenberg positiv til fusjonen
BLUE FOR YOU: Tony Blair og Jens Stoltenberg foran Hydros blå logovegg - samme farge som gassblusset. Bilde: HELGE HANSEN/Hydro

Han mener at sammenslåingen av Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet gir et sterkere og mer konkurransedyktig selskap både nasjonalt og internasjonalt.

Verdier til Norge

– Det nye selskapet vil bidra med store verdier til det norske samfunnet. Dette gir et godt grunnlag for å møte de utfordringene olje- og gassvirksomheten står overfor. Regjeringen mener at forslaget om fusjon av olje- og gassvirksomheten i de to selskapene er industrielt og strategisk fornuftig, sier statsministeren i en pressemeldingen.

Øker eierandelen

Regjeringen satser på å øke eierandelen til 67 prosent, og vil be Stortinget om fullmakt til å gjennomføre dette.

Samtidig vil Staten opprettholde sin nåværende eierandel på 43,8 prosent i den resterende delen av Hydro ASA.

Regjeringen har som et mål å være en langsiktig eier i det fusjonerte selskapet, og vil videreføre sin eierskapspolitikk. Det innebærer at det nye selskapet skal drives etter de samme forretningsprinsipper som Hydro og Statoil hittil har blitt drevet etter.

Les mer om: