INDUSTRI

Stoltenberg gir penger til industrikraft

TALTE TIL LO: Statsminister Jens Stoltenberg sier at det nå kommer et innkjøpskonsortium for industrien. Her er han på industribesøk med LO-leder Roar Flåthen tidligere i år.
TALTE TIL LO: Statsminister Jens Stoltenberg sier at det nå kommer et innkjøpskonsortium for industrien. Her er han på industribesøk med LO-leder Roar Flåthen tidligere i år. Bilde: Bendiksby, Terje
Camilla Aadland, Mona SprengerCamilla Aadland, Mona Sprenger
11. mai 2009 - 13:18

Regjeringen gir 40 millioner til kraftintensiv industri som deltar i et konsortium for kjøp av kraft.

– Målet er å bidra til å fremme langsiktige kraftavtaler i industrien, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin hilsningstale ved åpningen av årets LO-kongress.Samvirkelag for industrien

Regjeringen vil også gå i dialog med industrien og vurdere mulige finansieringstiltak innenfor EØS-avtalens rammer.

– Innkjøpskonsortiet er ett viktig element i industrikraftregimet. Det kan sammenlignes med et slags samvirkelag for industrien hvor bedriftene går sammen for å forhandle fram langsiktige kraftavtaler, sa Stoltenberg ifølge en pressemelding.Lån fra Innovasjon Norge

I tillegg til støtteordningen som Regjeringen nå etablerer, har fagbevegelsen og industrien foreslått at Innovasjon Norge eller andre aktører skal kunne gi lån eller garantier for kraftkjøp til innkjøpskonsortier på markedsmessige vilkår med pant i kraften.

– Dette ønsker vi å få til, sa Stoltenberg.– Nøkkelen til utvikling

Den nye støtteordningen skal forvaltes av Innovasjon Norge. Ordningen skal forbeholdes kraftintensiv industri innenfor treforedling, kjemiske produkter og metaller.

Dette inkluderer blant annet alle virksomheter som i dag har myndighetsbestemte kraftavtaler.

Støtten skal tilsvare skattefordelene som er gitt i Frankrike og skal være innenfor EØS-regelverket for bagatellmessig støtte.

– Kraft og foredling av kraft har vært nøkkelen til utviklingen både av norske lokalsamfunn og landet som helhet. Derfor vil vi legge til rette for fortsatt industriutvikling og nye investeringer i Norge, sa Stoltenberg.Vil se det først

Industrien har lenge jobbet for å få til en avtale etter fransk modell. Og det har lenge sett ut som om det ville bli vanskelig å få til.

Les mer: – Føler oss ført bak lyset

Kommunikasjonsdirektør Finn Langeland i Norsk Industri tør ikke rope hurra helt ennå.

– Norsk Industri vil være tilfredse når vi ser dette konkret utformet, godkjent av ESA og prøvd ut i praksis, sier Langeland til Teknisk Ukeblad.Nesten fire år

Han mener regjeringen har brukt svært lang tid på å komme frem til denne løsningen.

– Det har tatt har tatt regjeringen nesten fire år å oppfylle dette løftet i Soria Moria-erklæringen. Det er bedre at det kommer nå enn aldri. Men det har tatt lang tid, sier han.