IKT

Stø kurs med .net

Birger Steen flytter fra Moskva i Russland til Seattle i USA for å ta fatt på ny toppstilling i Microsoft. FOTO: MICROSOFT
Birger Steen flytter fra Moskva i Russland til Seattle i USA for å ta fatt på ny toppstilling i Microsoft. FOTO: MICROSOFT

Det Norske Veritas jobber hardt for at Norge skal bli den globale krumtappen for marin informasjonsteknologi.

Veritas' eget programvareselskap DNV Software har lenge hatt en ledende rolle på programvareutvikling. Nå ønsker selskapet å henge seg på Microsofts .net-satsing. Microsoft er klar til å løfte de norske løsningene opp på verdensnivå.

- Vi har stor tro på DNVs forutsetning for å bli den sentrale aktøren i et marint nettjenestemiljø med utgangspunkt i Norge, sier adm. direktør Birger Steen i Microsoft Norge.

- Helt siden selskapet lanserte Nauticus-programvaren for ti år siden, har de vist at de kan bygge ledende programvare for denne bransjen. Dette, sammen med den tradisjonelle rollen som klasseselskap, har gitt dem stor tillit globalt, sier han.

DNV Software og Microsoft har sammen med Rederiforbundet, Wilh. Wilhelmsen, Iver Ships IUM Shipmanagement, Telenor, Computas og Nera tatt initiativet til MariNet, et prosjekt som skal utvikle programvare for drift av verdens skipsflåte. Partnerne ser for seg en kraftig effektivisering av hele bransjen ved hjelp av nettbaserte tjenester. I fellesskap jobber de for å realisere visjonene, blant annet om at sentrale servere og programvare skal driftes og utvikles i Norge.

Lykkes de, vil det være omtrent som om Norge skulle få tildelt OL i skips-IKT. Det vil sikre den norske marine klyngen i lang tid fremover.

Limtuben

Microsoft har for lengst innsett at fremtiden er nettbasert og at vi kommer til å forholde oss til tjenester på nettet i stedet for programvare som kjører på en bestemt datamaskin. Milliardbeløp er lagt ned i selskapets .net-strategi. Microsoft ønsker å utvikle verdens største limtube som kan klistre sammen programmer over nettet og få dem til å virke sammen som integrerte tjenester.

I stedet for at samme informasjon skal lagres på mange steder, lagres og oppdateres den på ett sted hvor alle som trenger informasjonen kan nå den via internett. Det betyr en sterk forenkling, og siden datasystemene " snakker" med hverandre i bakkant, kan svært mye manuelt arbeid automatiseres.

- Dette er en visjon som passer oss utmerket, sier adm. direktør Elling Rishoff i i DNV Software. - Vi tror brukerne får et betydelig produktivitetsløft når vi kan tilby programvare som tjenester på nettet. Vi ønsker å bli de som limer sammen komponentene for shipping-industrien, sier han.

Tjenester

- Alle aktørene som arbeider innen shipping, enten det er rederier, klasseselskaper, meglere, befraktere eller utstyrsleverandører vil ha glede av en slik utvikling, sier sjef for forretningsutvikling av .net i Microsoft Norge, Anders Føyen.

For eksempel vil opplysninger om en forsinket last automatisk bli oppdatert i kalendere og planer hos alle som har befatning med oppdraget. I dag er dette en omfattende manuell varslingsjobb, som ikke alltid fungerer som det skal.

Shippingbransjen er fortsatt storforbruker av telefakspapir. Ved å gjøre informasjonsflyten digital og automatisk spares store ressurser, i tillegg til at informasjonskvaliteten bedres.

- Når vi nå bygger et kunde- og leverandørbasert kunnskapsforum som MariNet her i Norge, er det viktig at vi baserer systemene på aksepterte standarder for informasjonsutveksling. For eksempel XML Web Services som .net er bygget på, sier Føyen. Han bruker mye av sin tid på MariNet og jobber internt i Microsoft for at det norske prosjektet skal få stempel som Microsofts offisielle satsing innen shippingbaserte nettjenester.

Salte vegger

Det er en ramsalt skipskultur hos Veritas på Høvik i Bærum. Ikke bare ligger klasseselskapets hovedkontor i vannkanten, de ansatte lever og ånder for båter. Ikke før var vi kommet til kaffemaskinen for å lade opp til intervjuet, så gikk diskusjonen om siste helgs opplevelser på sjøen. For her har folk seilbåt, må vite.

Båter og datamaskiner er ingen nyhet i den norske marine klyngen. En av Norsk Datas første datamaskiner sto om bord i Wilhelmsen-båten Taimyr. DNV Software har lenge vært en ledende programvarebedrift og utvikler programvare som tar seg av alle trinn i et skips livsløp, fra det blir planlagt til det fases ut og skrapes.

Klassifikasjon er et multidisiplint fagområde som omfatter alle deler av fartøyet fra vugge til grav. Rishoff mener klassifikasjonskravene innen shipping gjør at dette området er kommet svært langt i tanken om at nettverksbaserte tjenester må erstatte tradisjonell programvare og at Norge er kommet lengst på dette området.

Sterk klynge

Den norske marine klyngen er svært godt utbygget. I tillegg til en omfattende skipsflåte er Norge stor på bank- og forsikringstjenester, megling, børs, klassifikasjon, skipsdesign og utstyrsleveranser. Norge har også et godt utdanningsmiljø, med NTNU i en viktig posisjon.

- Det som kanskje skiller oss fra mange andre sterke marine klynger, er at vi også har en sterk offshoreklynge. De to virker kompletterende og forsterkende på hverandre. For vår del betyr det at vi kan benytte samme basisteknologi og selge i begge markedene gjennom forskjellige kanaler, sier Rishoff.

Det er ingen fødselsrett at Norge skal få beholde stillingen som den ledende marine klyngen. Konkurransen fra Hellas og andre land blir stadig tøffere, og det er de som kan tilby det beste totalproduktet som vinner.

Verdensomspennende

En båt er ikke som andre bedrifter. Den har ingen kabelforbindelse med omverdenen. Hittil har skip kunnet koblet seg til internett via satellitt, men det er svært kostbart å være oppkoblet hele tiden. Dette ville vært et hinder for de nye tjenestene uten Neras nye F77-terminal. Den er basert på pakkekommunikasjon, akkurat som GPRS i mobilnettet, der brukerne bare betaler for dataene som overføres og ikke for oppkoblet tid.

- Hvis vi lykkes i våre visjoner, vil det får store konsekvenser for hele det marine klyngen. Rollen til agenter, meglere, klasseselskaper og andre vil endre seg. De må arbeide på en ny, men mye mer effektiv måte. Hvis vi klarer å gjennomføre dette, vil Norges rolle innen shipping fortsette å være ledende i enda mange år, sier Rishoff.

Men det er skjær i sjøen. Selv om det er mulig å oppnå en høy grad av tjenestebasert automatisering innen samme bedrift, er et langt frem til alt virker som det skal i et globalt nettverk mellom en rekke aktører i en bransje.

Dataintegrasjon har vært en enorm utgiftspost i årtier. Det vil ta mange år før alle nettjenester virker som de skal.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.