ARBEIDSLIV

Stiller opp for gründere

Claude R. Olsen
5. apr. 2002 - 14:36

Nettverksorganisasjonen som har sitt utspring i USA, hjelper etablerere til å utvikle og presentere forretningsideen og knytte kontakter med potensielle investorer. Det beste med nettverket er at det er gratis for gründerne. Administrasjonen av ordningen finansieres av medlemsbedrifter og sponsorer. Connect Norge har vært i drift siden i fjor høst med Leif Frode Onarheim som styreleder. Like før påske ble Connect Østlandet etablert i Oslo.

- Et godt, operativt nettverk er alfa og omega for nyskaping, sier Svenning Torp, administrende direktør i Forskningsparken og styreleder i Connect Østlandet. Anders Rygg, utlånt fra Norsk Hydro, er første daglige leder i Connect Østlandet.

Nåløyet

Første trinn er et knallhardt intervju for å avklare om det er hold i idéen og personen(e) som står bak. Neste trinn er det virkelige nåløyet:- "springbrettmøtet". Her presenterer gründeren forretningsplanen sin for et ekspertpanel som skal hjelpe henne med å identifisere og løse problemer samt gi praktiske råd. I panelet sitter også personer med kunnskap om patentering, jus, PR. Så er tiden inne for å skaffe kapital. Med jevne mellomrom arrangeres finansieringsforum der gründere og vekstbedrifter møter investorer.

Allerede 1. mai holdes det første springbrett hos en medlemsbedrift, 20. august arrangeres det første medlemsmøte, der et permanent styre velges, og etter planen holdes det første Finansieringsforum.

Stiller opp gratis

Alle ressurspersonene i nettverket forplikter seg til å bruke fem dager per år uten betaling. Dette skjer ikke bare av idealisme. Deltakerne forventer å få oppdrag for bedriftene de hjelper i gang senere.

- For Hydro ser vi at det er viktig å ha et bærekraftig miljø rundt oss. Det ser vi i Grenland der vi opplever at gründerbedriftene har et stort behov for investorer og strategiske partnere, sier daglig leder Rygg

Bryn Zacco er en av servicebedriftene som stiller opp for gründerne. - Disse bedriftene har behov for industrielt rettsvern, særlig bioteknologiselskapene, men også IKT-bedriftene, sier Toril M. Stene, styremedlem i Connect Østlandet.

Connect

Etablert i 1985 ved University of California, San Diego, som et program for teknologi og entreprenørskap. Programmet får mye av æren for at regionen opplevde en betydelig vekst innen teknologibasert nyskaping.

Connect Norge ble stiftet 24.9.2001 av de 14 organisasjonene NHO, HSH, IKT Norge, SND, Sintef, NTNU, UiO, UiB, UiT, BI, IT Vest, Siva, Bedriftsforbundet og Forskningsparkene i Norge.