ARBEIDSLIV

Sterke ingeniørmiljøer

Internasjonale fageksperter har for første gang evaluert de ingeniørvitenskapelige fagene ved norske universiteter og høgskoler.

De finner mange gode forskningsmiljøer, men spredningen er stor. For fremtiden bør det satses mer på grunnleggende forskning og strategisk viktige forskningsgrupper.

En hovedutfordring er å styrke rekrutteringen til ingeniørfagene, skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

Gjennomsnittlig ligger mange norske forskningsgrupper i ingeniørvitenskapelige langt over middels, målt på en internasjonal karakterskala. Det finnes flere gode forskningsmiljøer, først og fremst ved NTNU. Men Norge mangler ingeniørmiljøer som kan føre grunnforskningen videre til teknologisk anvendelse.

Strategisk forskning

Det bør investeres mer i forskergrupper som vurderes som strategisk viktige for utviklingen av Norge. Komiteen nevner energi, teknologi for olje- og gassutvinning, produktdesign, produktutvikling og produksjonsteknikk, driftsteknikk, og materialteknologi. Et eksempel er Norsk Hydro som har arbeidet nært med fagmiljøer ved NTNU om bruk av aluminium i biler. Nå har Norsk Hydro etablert omfattende virksomhet i Tyskland hvor det også er gode fagmiljøer innen samme feltet. Hvis NTNU fortsatt skal være interessant som en fremtidig samarbeidspartner må de ligge helt i front internasjonalt, mener de internasjonale fagekspertene.

Ønsker vi å ha bedrifter med hovedbase i Norge, men som konkurrerer med suksess internasjonalt, må kvaliteten i ingeniørfaget følges opp. Det kreves aktiv innsats for å opprettholde den posisjonen norske fagmiljøer har i dag.

Det er også viktig med fornyelse for å fange opp teknologiområder som er i rask utvikling internasjonalt, men som i dag ikke dekkes av de ingeniørfaglige miljøene. Her peker komiteen på mekatronikk, teknologi for mikrosystemer og nanoteknolog.

Finansieringen av grunnforskning fra Forskningsrådet ligger meget lavt og bør styrkes vesentlig, anbefaler komiteen.

Internasjonal erfaring

Det er stort behov for å styrke innslaget av forskere med internasjonal erfaring. Det betyr både å få utenlandske forskere hit til landet og å gi norske forskere internasjonal erfaring. Komiteen mener at de totale arbeidsbetingelser, inkludert lønn, som de norske universitetene og høgskolene tilbyr i dag, ikke er konkurransedyktige.

Hendrik Van Brussel ved Catholic University Leuven i Belgia, har ledet den overordnede komiteen som har sett på ingeniørvitenskapen samlet. Han ledet også det ene evalueringspanelet. De andre to panelene ble ledet av professor og tidligere rektor Janne Carlsson ved Kungliga tekniske høgskolan i Stockholm og professor Phil Hutchinson ved Cranfield University i England.

Den 19. oktober blir evalueringsrapportene diskutert på et seminar i Trondheim. Seminaret er et samarbeid mellom Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges forskningsråd. Deretter vil Forskningsrådet følge opp evalueringen.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.