Sterk vekst

Til sammenligning økte norsk næringsliv sett under ett sin løpende omsetning med omlag 90 prosent i samme tidsrom, viser forskningsprosjektet Det regionale maritime Norge, som ble presentert i Grimstad nylig.

Den maritime næringen står for ni prosent av all verdiskapning i Norge. Denne næringen eksisterer i dag ikke i kraft av naturgitte fordeler, men av norsk kompetanse. Den opererer i et globalt marked, og er således vår eneste globale kompetansenæring.