NETTARKIV

Sterk på miljøforskning

Hild Lamvik
3. jan. 2002 - 10:16

Foreløpige tall viser at Norge oppnår en suksessrate - dvs. andelen søknader som innvilges støtte - på 23 prosent. Dette tilsvarer gjennomsnittet for alle land, ifølge EU Forskningsinfo.

Til sammenligning får Finland og Sverige innvilget henholdsvis 30 og 24,5 prosent av sine søknader, mens Danmark ligger hakket etter Norge. Finland har sin styrke innen informasjonsteknologi. Sveige henter flest EU-midler til forskning innen bioteknologi, informasjonsteknologi, livskvalitet og bærekraftig vekst.

Norges hyppigste samarbeidspartnere er Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

Les mer om: