PRODUKTNYHETER

Sterk på kompositt

Fra før produserer de piskantenner for marinefartøy ved Comrod AS i Tau og multiaksiale fiberarmeringer til bl.a. vindmøller hos Devold AMT i Langevåg. Raufoss Composite har 75 ansatte og har hittil vært eid av Statoll ASA og Raufoss ASA.

Les mer om: