ENERGI

Sterk forskningsvekst

Forskningsminister Trond Giske la i dag frem et budsjettforslag som innebærer en vekst på over 16 prosent til forskning. De samlede offentlige bevilgningene til forskning øker med 1,7 milliarder kroner til 11,9 milliarder. Grunnforskningen i universitets- og høgskolesektoren er spesielt begunstiget.

På en pressekonferanse i dag tidlig sa Giske at dette er den største økningen i forskningsbevilgninger noen gang.

– Vi har fremmet forslag til større økning nå enn under hele Bondevikregjeringens periode til sammen, sa Giske.

I tillegg øker forskningsfondet med en milliard kroner til 11 millarder. Avkastningen beregnes til om lag 525 millioner kroner i 2002.

Utstyr og stipendiat

Som en del av kvalitetsreformen for universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) er det satt av 350 millioner kroner. Av dette skal 100 millioner gå til innkjøp av nytt utstyr. 158 nye stipendiatstillinger fullfinansieres med 75 millioner, og det blir opprettet 46 nye post.doc-stillinger.

Ti nye professorstillinger øremerket kvinner vil også bli opprettet, så sant ESA ikke hindrer dette.

Den nye FUNN-ordningen, som ble opprettet 1. juli i år, legges ned fra årsskiftet. Giske begrunner det med Stortingets ønske om skatteincentiver for å øke næringslivets forskningsinnsats. Regjerigen vil derfor i stedet innføre skattefradrag for FoU-investeringer i bedrifter som er beregnet å gi 400 millioner kroner i skattelette.

200 millioner kroner er satt av til å opprette Nils Henrik Abels Minnefond. Fondet skal finansiere en internasjonal pris som skal deles ut årlig. Prisen skal bidra til å fremme rekrutteringen til matematikk og realfag, og fremme kvaliteten i forskningen.

Les mer om: