ARBEIDSLIV

Stempel for kompetanse

Utdypende kriterier

Samordningsrådet er etablert av tariffpartene i arbeidslivet – på frivillig grunnlag – for å utarbeide utdypende kriterier til for skriften som skal gjelde for sertifiseringsorganer, sakkyndige virk som heter og virk som heter som driver sikker hetsopplær ing.

Samordningsrådet skal videre vur dere sertifiseringsorganenes dokumenta sjon på anerkjent kompetanse for å sikre overens stem melse med forskriftens krav og de ut dyp ende tilleggskriterier. Dermed bidrar rådet til at de ulike sertifiserings organene gjennom fører sine sertifi seringsprosesser på en ensartet måte. – Dette må skje i tråd med arbeidsgivernes og arbeids takernes ønsker, sier Guttulsrød.

Godkjenning

– I den nye forskriften er godkjenning av personer erstattet med godkjenning av virksomheter. De som skal drive sakkyndig kontroll og sikker hetsopplæring, må dokumentere at de nødvendige faglige kvalifikasjonene finnes i virk somheten og at det sikres orden i eget hus ved hjelp av et dokumentert kvalitetssystem som er tilpasset den enkelte virksomhet.

Med bakgrunn i en bred og positiv tilbakemelding fra bransjen er Norsk Sertifisering i gang med å tilby sertifisering. Dermed kan sertifiseringsprosessene komme i gang snarest mulig.

Besøk av en revisor som bedømmer faglige kvalifikasjoner og kvalitetssystemer står sen tralt i sertifiseringsprosessen. – Gjennom slike besøk skal virksomhetene forhåpentligvis oppleve prosessen som både verdifull og nyttig, sier Guttulsrød.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.