NYHETER_BYGG

Stavangers nye bydel

Stavanger: Fra å være åsted for støp av betongplattfomer skal Jåttåvågen revitaliseres med boliger, kunnskapsbedrifter og et nytt Viking stadion.

Jåttåvågen ligger midt mellom Sandnes og Stavanger sentrum. Det berømte, skjeve tårnet som NC bygde på åttitallet, er et 60 meter høyt symbol på en epoke i oljeindustriens historie.

I dag er dette en del av logoen til Hinna Park. De har inngått en samarbeidsavtale med Stavanger kommune om å utvikle næringsarealer, bygge boliger og stå for bygging og drift av all infrastruktur i den nye bydelen.

Stavanger kommune sørger for adkomst fra hovedveien og kryssløsninger. Driftsavtalen er laget etter modell fra utlandet, der drift av VVA, energi og telefoni/bredbånd ofte ivaretas av en aktør. Hinna Park har opsjon på drift av all infrastruktur. Tilbudet vil gå både til boligkunder og bedriftseiere.

Hele området er seks ganger så stort som Aker Brygge i Oslo. Halve tomten eies i dag av Stavanger kommune. For dette området er kun kommunedelplanen vedtatt, og det foreligger ingen videre realiseringsplaner. Området er det siste store utbyggingsarealet kommunen har. Forventninger og planer er derfor ambisiøse for området.

- Vi har et 20-25 års perspektiv på full utbygging i Jåttåvågen, sier Kristine Aslagsen hos Rådmannens kontor i Stavanger kommune.

Arealene på nordre del, som eies av kommunen, vil frigis i 2007. Her kommer det sannsynligvis inn flere utbyggere av boliger og parkområder. Totalt er området planlagt for 1500 boliger med ny barnehage, barneskole, og videregående skole som kommunen står for. Nye Stavanger Stadion med bydelssenter og næringslokaler på vel 55.000 m 3 på en 38 mål stor ligger også i Jåttåvågen.

Økonomisk risiko

Kommunedel-planen bygger på vinnerutkastet fra en åpen nordisk byplankonkurranse for Jåttåvågen. I kommuneplan-prosessen har Hinna Park være representert i styringsgruppen for planarbeidet. Hinna Park ble valgt som samarbeidspartner til å utvikle søndre del av tomteområdet av Stavanger kommune.

- For å få gjennomført utbyggingen tar Hinna Park et stort økonomisk ansvar for å få infrastruktur på plass på østsiden. I tillegg skal de bygge boliger i stor konkurranse med andre prosjekt i Stavanger-området. Det er vi glade for, sier Aslagsen.

I årets statsbudsjett er det satt av 20 millioner kroner til planleggingsarbeidet for dobbeltsporet jernbane mellom Stavanger og Sandnes. - Det er en forutsetning at vi får til en baneløsning til området. Flere av de mindre boenhetene planlegges uten parkeringsplass. I tillegg får vi transporten til og fra Viking stadion, understreker kommunens representant.

Første byggetrinn som Hinna Park står bak er et integrert nærings- og boligbygg på totalt totalt 23.000 m 2, hvorav 6500 m 2 er boliger i sjøkanten. Førstemann kan flytte inn i 2004. Hinna Park er i forhandlinger med Selmer Skanska om totalentreprise på arbeidet som de håper vil komme i gang første kvartal 2003.

Hinna Pir vil ferdig utbygd være ca 47.000 m 2.

- Visjonen for prosjektet og området er liv døgnet rundt. Vi ønsker ikke å bygge en ny soveby som Tjensvoll, eller et rendyrket arbeidsområde som Forus, som alle forlater klokken fem, sier administrerende direktør Leif Søfting i Hinna Park.

Tanken bak Hinna Pir er en oljeindustri i endring.

- Vi ser for oss et senter for kunnskapsbedrifter innen Petromaritim industri som jobber både internasjonalt og nasjonalt. Disse vil igjen trekke med seg behov for markedsføring, servicebedrifter og kapitalmiljø. Nyetablerte bedrifter som vokser ut av kunnskapsparker vil også være interessante. Uansett blir det ikke aktuelt å stikke spaden i jorda før vi har leid ut minst halve bygget, sier Søfting, som håper de klarer dette innen juletider.

De femti boenhetene i trinn 1 legges også ut for salg snart.

Første høyhus

Neste byggetrinn er et rent boligfelt ut mot sjøen med fire 12-etasjes punkthus på pirer ut i sjøen samt småhusbebyggelse i park bak.

Boligområdet som ligger helt syd i området, er utviklet i samarbeid med både lokale og internasjonale arkitekter og bebyggelsesplan for området er klar for innsendelse. Hinna Park håper at bygging av de første boligene kan påbegynnes i 1. halvår av 2003.

Hele området er delt inn i 20 tomter som kan bebygges trinnvis utifra etterspørselen på boligmarkedet. Totalt er søndre del av jåttåvågen planlagt for 450 boliger. Det er i tillegg satt av plass til store parkområder, skoler og servicefunksjoner. Kommunen har blant annet lagt inn føringer på tomteutnyttelse.

Det skal bygges boliger for alle grupper boligkjøpere, enten det er familier, studenter, helgepappaer, aleneforsørgere, pensjonister, nyetablerte med barn og andregangsetablerere. Alle aldersgrupper og prisgrupper skal være representert. Søndre del av området skal være ferdig innen 2010.

Vikings hemmelighet

Viking ønsker å bygge nytt stadion i Jåttåvågen, og i disse dager går anbudsdokumentene ut. Prislappen er antydet til 160 millioner kroner, men utfordringene er store når det gjelder å finne investorer. Kommunen er villig til å legge 50 millioner kroner i potten.

Går alt etter planen, vil Vikings nye storstue stå ferdig i 2004. Hinna Park skal i samarbeid med Viking utvikle næringsdelen av sportsanlegget og for å få området til å bli attraktivt for publikum også utenom fotballsesongen og kampdagene. Den planlagte dobbeltsporede jernbanestrekningen mellom Sandnes og Stavanger får stoppested for Jåttåvågen rett utenfor det nye stadionet.

Hinna park eies med en halvpart av Smedvig-familien og en halvpart av Hitec-Vision AS hvor John Gjedebo er dominerende eier. Dette er to Stavanger-entreprenører som har blitt rike på oljeæraen.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.