SAMFUNN

Statuskamp i forskning

Nesten 80 prosent av søknadene kommer fra universiteter og vitenskapelige høgskoler. Det dreier seg om de tunge universitets- og høgskolemiljøene i Oslo-området, Bergen, Trondheim og Tromsø, ifølge en pressemelding fra Forskningsrådet.

Flest innen teknologi

Instituttsektoren utgjør den andre, viktige søkergruppen med 20 prosent av søknadene. Næringslivet er representert med 2 av de 131 søknadene.

40 prosent av søknadene faller innenfor området naturvitenskap og teknologi, 21 prosent innen medisin og helse, 19 prosent innen kultur og samfunn, 12 prosent innen bioproduksjon og foredling og 8 prosent innen miljø og utvikling.

Oslo-området står for 44 prosent av søknadene, Bergen for 27 og Trondheim for 23 prosent.

Krafttak

Bakgrunnen for å etablere ordningen med sentre for fremragende forskning, er at store, internasjonale fag- og institusjonsevalueringer delvis har slått ned på kvaliteten på norsk forskning. Nå ønsker forskningsmyndighetene å sette inn et krafttak for å fremme kvalitet og faglig ledelse. SFF innebærer at norske forskergrupper blir gitt langsiktig finansiering for å drive grunnleggende forskning i internasjonal toppklasse. Det dreier seg om et årlig budsjett pr. senter på 10–20 mill kr i gjennomsnitt, og en finansieringstid på 10 år.

Les mer om: