Statsministeren åpner ny E18 ved Mysen

Statsministeren åpner ny E18 ved Mysen
12,9 kilometer ny firefelts motorveg på E18 gjennom Østfold åpnes førstkommende fredag. Bilde:

Med åpning av delstrekningen Momarken – Sekkelsten er det bygd totalt 12,9 kilometer ny firefelts motorveg på E18 gjennom Østfold. Momarken – Sekkelsten har en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) på 10 000. Ny firefelts motorveg med fysisk midtdeler vil ikke ha noen særskilt innvirkning på selve trafikkmengden på strekningen, men vil i stor grad bedre framkommeligheten og øke trafikantenes sikkerhet på E18 gjennom Østfold.

– Å få trafikken over på firefelts E18 betyr at vi fjernet gjennomfartstrafikken som for en stor del består av tungtransport vekk fra tofelts veg med større ulykkesrisiko, sier prosjektleder Thorer Lie. – For hver meter vi bygger ut firefelts motorveg reduserer vi ulykkesrisikoen og bedrer fremkommeligheten i Indre Østfold, uttaler prosjektlederen.100 km/t

Arbeidet med delstrekningen Momarken – Sekkelsten startet høsten 2005. Strekningen er bygd som firefelts motorveg med 20 meter vegbredde. Den 6,4 kilometer lange delstrekningen får en skiltet hastighet på 100 kilometer i timen. Strekningen består av fem bruer i veglinjen, en kulvert og to overgangsbruer. Total kostnad for delstrekningen Momarken – Sekkelsten er 490 millioner kroner.

Les mer om: