ARKIVNYHETER

Statsministeren åpner ny E18 ved Mysen

12,9 kilometer ny firefelts motorveg på E18 gjennom Østfold åpnes førstkommende fredag.
12,9 kilometer ny firefelts motorveg på E18 gjennom Østfold åpnes førstkommende fredag.
Jarle Skoglund
28. aug. 2007 - 13:20

Med åpning av delstrekningen Momarken – Sekkelsten er det bygd totalt 12,9 kilometer ny firefelts motorveg på E18 gjennom Østfold. Momarken – Sekkelsten har en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) på 10 000. Ny firefelts motorveg med fysisk midtdeler vil ikke ha noen særskilt innvirkning på selve trafikkmengden på strekningen, men vil i stor grad bedre framkommeligheten og øke trafikantenes sikkerhet på E18 gjennom Østfold.

– Å få trafikken over på firefelts E18 betyr at vi fjernet gjennomfartstrafikken som for en stor del består av tungtransport vekk fra tofelts veg med større ulykkesrisiko, sier prosjektleder Thorer Lie. – For hver meter vi bygger ut firefelts motorveg reduserer vi ulykkesrisikoen og bedrer fremkommeligheten i Indre Østfold, uttaler prosjektlederen.100 km/t

Arbeidet med delstrekningen Momarken – Sekkelsten startet høsten 2005. Strekningen er bygd som firefelts motorveg med 20 meter vegbredde. Den 6,4 kilometer lange delstrekningen får en skiltet hastighet på 100 kilometer i timen. Strekningen består av fem bruer i veglinjen, en kulvert og to overgangsbruer. Total kostnad for delstrekningen Momarken – Sekkelsten er 490 millioner kroner.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.