MARITIM

Statsforvalteren fraråder å gi tillatelse til verdens største settefiskanlegg

Salmar har allerede startet byggingen av et landanlegg som skal produsere 20 millioner småfisk. Anlegget kan føre til svært negative konsekvenser for villfisken, mener Statsforvalteren.

Kartet fra modelleringen av utslipp illustrerer hvordan utslippene fra utslippspunktet (merket med x) vil spre seg i fjorden.
Kartet fra modelleringen av utslipp illustrerer hvordan utslippene fra utslippspunktet (merket med x) vil spre seg i fjorden. Skjermbilde: Åkerblå

Oppdrettsselskapet Salmar planlegger å produsere 20 millioner smolt som senere skal settes ut i anlegg i sjø, i et 17.000 kvadratmeter stort landanlegg i den tidligere gruvebygda Malm i Trøndelag. Byggingen av anlegget startet i mai i år. 

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.