NYHETER_BYGG

Statsbygg vant miljøpris

– Statsbygg har løftet miljø opp som en sentral del av strategien og er en normsetter i næringen, sa programleder Sverre Tiltnes under utdelingen på ØkoByggs konferanse Økobygg Expo på Hellerudsletta 12. september.

Statsbyggs nye administrerende direktør Øivind Christoffersen mottok prisen på vegne av de ansatte. – Bak prisen ligger det arbeid, høy kompetanse og ekte engasjement fra de ansatte, sier han, og fremhever de ansattes innsats.

Juryen fremhever spesielt arbeidet med Fornebu og Pilestredet Park. Også eiendomsforvaltningen får oppmerksomhet: Nye bygg utstyres i dag med energifleksible systemer slik at leietaker selv kan velge den rimeligste energikilden.

To andre kandidater fikk hver sin hederspris for miljøinnsatsen: Ted Hanisch roses for å ha løftet miljø inn som primærformål i statens hovedsatsing på omleggingen av energibruken, Enova.

Utbyggerne Selmer Skanska Bolig AS og Statoil Nordisk Energi AS ble hedret for sitt banebrytende boligprosjekt Lena Terrasse i Melhus. Juryen mener prosjektet er et forbilde når det gjelder energifleksible løsninger også inne i boligmassen. Prosjektet er gjennomført uten investeringstilskudd. (vn)

Les mer om: