SAMFUNN

Statsbudsjett: Svekket oljenæring

I et felles brev med TBL-logo fra konserndirektør Jan T. Jørgens i Kværner, Rolf Th. Waage i Aker Maritime og Erling Matland i ABB Offshore Systems, slynges det ut harde påstander om politisk udugelighet.

«Mor Norge har penger, men bruker dem ikke til å sikre fremtiden. En av årsakene til at Oljefondet i år vil øke fra 200 til 400 mrd. kroner er anvendelsen av forbedret teknologi som har gjort det mulig å ta opp større mengder olje og gass fra våre forekomster. Likevel har vi ikke råd til å bruke 0,1 % av dette beløpet til petroleumsrelatert forskning og utvikling, noe som kunne sikre oss 1250 ekstra milliarder kroner i fremtiden gjennom øket utnyttelse av reservoarene. Her er det noe i den økonomiske forståelse som for oss er helt ubegripelig, en finanspolitikk fra Regjeringens side som kan føre til tap av eventyrlige nasjonale avkastninger.»

De tre høye herrer med TBL-hatter mener at Norge er ett av verdens rikeste land på grunn av olje- og gassressursene. Men, påpeker de, dette skyldes ikke bare at naturen har vært gavmild ved å plassere petroleumsressurser under havbunnen vår, men i høyeste grad at norske ingeniører har utviklet teknologi som setter oss i stand til å utvinne stadig mer fra brønnene. Herrene understreker at det er enda mer å hente opp av ressurser og hjernekapasitet fra ingeniører. Men da må ikke regjeringen kutte navlesnora, det vil si strømmen av forskningsmidler, som kan gi den nødvendige næring.

Slik uttrykker Jørgensen, Waage og Matland tapet når forskning tappes:

«Alle snakker vi om at vi må sørge for at oljeinntektene kan skape trygghet for fremtiden, og ivareta våre forpliktelser med hensyn til pensjonskostnader og fremtidige generasjoners behov. Det er da temmelig uforståelig at budsjettmessig kortsiktige disposisjoner skyver til side mulighetene for å oppnå dette. Det er, etter næringens vurdering, direkte feil prioritering når investeringer i petroleumsrelatert FoU foreslås redusert med hele 50% i forhold til 99-budsjettet og 30% i forhold til

revidert 2000-budsjett, ned til et beløp på 50 mill. i forslag til nasjonalbudsjett 2001, i stedet for å foreslå en betydelig økning.»

TBL mener at næringen kunne skape et grunnlag for en årlig utbyggingsaktivitet på 40-50 milliarder kroner, økt reservoarutnyttelse på 1250 milliarder kroner med agens oljepris, optimalisering av drifts- og vedlikeholdskostnadene på 2-4 milliarder kroner årlig samt en mulig eksportøkning fra ca 20 til 50 milliarder kroner årlig for orsk leverandørindustri dersom regjeringen følger rådene og øker orskningsinnsatsen.

Les mer om: