SAMFUNN

Statsbudsjett: Skuffelse i havforskning

Administrerende direktør Roald Vaage ved Havforskningsinstituttet avviser at regjeringens budsjettforslag representerer den satsing på fiskeri- og havbruksnæringen som myndighetene har varslet gjennom det siste året.

En påplussing på 15 millioner kroner til instituttets havbruksforskning er positiv – men langt fra tilstrekkelig: – Styrkingen i årets budsjettforslag er et steg i riktig retning. Men sett ut fra den budsjettnedgangen som har funnet sted i løpet av det siste tiåret, er det ennå langt igjen til vi er tilbake på 1990-nivå, sier en skuffet Roald Vaage. Havforskningsdirektøren er blant dem som hadde bygd opp store forventninger foran årets budsjettframlegging ut fra myndighetenes varslede storsatsing.

Havforskningsinstituttet har opplevd en realnedgang på 40–50 millioner kroner gjennom det siste tiåret, ifølge Vaage.

Regjeringens beslutning om å utsette byggingen av et nytt forskingsfartøy kom også som en stor skuffelse på havforskningsmiljøet i Bergen. En ventet førstebevilgning på 38 millioner kroner er strøket i budsjettforslaget. Dermed må Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen avlyse anbudsfasen de er inne i, og vente minst ett år før byggingen av det felles forskingsfartøyet med en ramme på cirka 400 millioner kroner kan ta til.

– Vi hadde allerede skissert aktivitetsplaner for 2002 og utover. De er vi nå tvunget til å revurdere, forteller Vaage.

Det planlagte felles forskingsfartøyet skal erstatte to gamle fartøy, og bidra til å styrke samarbeidet mellom universitetets og instituttets forskningsaktiviteter.

Det nye forskningsfartøyet vil ha en helt annen teknologisk utrustning enn det de gamle fartøyene har, og dermed gi nye forskningsmuligheter. Eksempelvis skal det være langt mer støysvakt enn de gamle samt ha en undervannsfarkost som gjør det mulig å komme langt nærmere fisken samt kartlegge miljø- og bunnforhold på en helt ny måte, ifølge Roald Vaage.

– I påvente av et nytt forskningsfartøy er de gamle ikke påkostet de senere år. Nå kan påkostninger bli nødvendig, framholder havforskningsdirektøren.

Les mer om: