SAMFUNN

Statsbudsjett: Satser ikke på høy oljepris

Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen tør ikke ta for kraftig i når oljeprisen skal lagges inn i budsjettet for neste år.

Finansministeren påpeker i statsbudsjettet at oljeprisen har økt kraftig hittil i år og at prisen de første ukene av september lå på drøye 300 kroner pr. fat. Gjennomsnittsprisen hittil i år har vært 242 kroner pr. fat.

I budsjettet for 2001 er det lagt til grunn en gjennomsnittlig oljepris på 235 kroner pr. fat i 2000 og 180 kroner i 2001. De høye oljeprisene fører til store overskudd i handelen med utlandet. Overskuddet på driftsbalansen anslås nå til vel 204 milliarder kroner i 2000 og 160 milliarder kroner i 2001.

Les mer om: