SAMFUNN

Statsbudsjett: Nytt investeringsselskap

En bevilgning på 2,45 milliarder kroner foreslås til dette i fremlegget til nytt statsbudsjett. For å reise privat kapital i denne størrelsesorden, er man trolig avhengig av at enkelte investorer skyter inn betydelige beløp, heter det i budsjettproposisjonen.

Det nye selskapet skal opptre som profesjonell og langsiktig investor med de samme krav til avkastning som en privat investor vil stille. Selskapet skal kunne investere både i norske og utenlandske selskaper. Det er lagt opp til meget få politiske føringer for nyskapningen:

Formålet med investeringsselskapet er å medvirke til at norske bedrifter kan delta offensivt i internasjonale strukturendringer og fusjonsprosesser. Dette vil ifølge regjeringen bidra til å motvirke at norske selskaper blir kjøpt opp. For å lykkes bør selskapet fokusere på næringsklynger med potensial for stor fremtidig verdiskapning, heter det i fremlegget til statsbudsjett for 2001.

Les mer om: