SAMFUNN

Statsbudsjett: Krever billigere diesel

– Regjeringen la i sitt budsjettforslag ut en gulrot, men den er på langt nær stor nok. Representanter for det solide flertallet i Stortinget som har støttet kravene om vesentlige avgiftskutt, må nå vise at de er handlekraftige og står ved sine løfter, påpeker Grimsbo videre i sin kommentar til regjeringens forslag til statsbudsjett.

Selv en ytterligere nedtrapping av avgiftene, som Regjeringen har antydet vil tre i kraft fra 1.juli neste år, vil etter TF's mening ikke endre bildet. – Det voldsomme trykket for avgiftsreduksjoner som pågår i hele Europa, forutsetter at Norge holder et mye høyere tempo i harmoniseringen, sier Grimsbo.

Avgiftene utgjør 15-20 prosent av næringslivets transportkostnader. Den foreslåtte reduksjonen vil bare redusere transportkostnadene med 1,5 prosent på årsbasis.

– Det norske avgiftsnivået er fortsatt 33 prosent høyere enn i våre nordiske naboland og drøyt 40 prosent over gjennomsnittet i Europa. Skal norske bedrifter være konkurransedyktige i årene fremover, og kunne beholde arbeidsplassene, må transportavgiftene reduseres tilsvarende. Bare slik kan vi kompensere for avstandsulempene. Norsk næringsliv er selvsagt tjent med en livskraftig norsk lastebilnæring, sier TF-sjefen.

Les mer om: