Statsbudsjett: Giske fornøyd med lite

Målet krever en økning på 1,9 mrd kroner hvert år i en femårsperiode. Giske har nå økt bevilgningene med 500 millioner kroner. Med en prisstigning på 2,75 prosent, som regjeringen forutsetter, og en vekst i BNP på 2,5 prosent står norsk forskning på stedet hvil i forhold å øke forskningsinnsatsen fra dagens 1,6 prosent av BNP til OECD-snittet på 2,3 prosent.

Giske vil flytte ansvaret for å bringe norsk forskning opp på gjennomsnittlig OECD-nivå over på næringslivet:

– Målet står fast. Den offentlige satsingen ligger meget bra an, det er først og fremst den private satsingen som ligger dårlig an. Vi har en stor jobb å gjøre for å få den private forskningen opp, sa Giske på en pressekonferanse i går.

Forskningsministeren tilføyde at det ikke er gitt at økningen skal være lineær.

– Men om vi tenker oss en lineær vekst, så ligger vi etter. Da skulle økningen vært på 700 millioner kroner.

Trond Giske nektet å svare på om det betyr at han krever en økning i privat forskning på 1,2 milliarder kroner i året. Han ga likevel inntrykk av liten tro på at privat forskning skal få tilstrekkelig økning:

– Om det private ikke klarer veksten, må det offentlige trå til. Giske måtte svare på spørsmål om dette fra flere journalister, men han unngikk ethvert spørsmål om å konkretisere hvordan forskningsveksten skal skje. Han ville heller ikke svare på hvor grensen går for å erklære den private forskningsveksten som mislykket, slik at det offentlig må inn med høyere bevilgninger.

– Tror du veksten på 500 millioner kroner vil overleve Stortingets behandling?

– Hvis Høyre, FrP og sentrumspartiene går til frontalangrep på inntektssiden, slik det ser ut til at de vil gjøre, da frykter jeg for mitt område.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå