SAMFUNN

Statsbudsjett: Bergen blir gasskommune

– Naturgass er miljøvennlig og gir et stort potensial for ny næringsutvikling, verdiskaping og sysselsetting, sier olje- og energiminister Olav Akselsen.

Bygging av gassrør skal gjøre naturgassen tilgjengelig for nye brukergrupper. Bergensområdet er valgt til pilotprosjektet fordi bergenserne ifølge Akselsen er kommet langt med å ta i bruk gass. Dessuten er folkegrunnlaget stort og avstanden til ilandføringsterminalene for gass er kort.

Les mer om: