OLJE OG GASS

StatoilHydro stanser riggleie

FANT OLJE: Fred Olsens Aker H3-rigg Bredford Dolphin fant olje i Nordsjøen for Lundin Norway AS. Riggen skal nå bore en letebrønn for Det Norske Oljeselskap.
FANT OLJE: Fred Olsens Aker H3-rigg Bredford Dolphin fant olje i Nordsjøen for Lundin Norway AS. Riggen skal nå bore en letebrønn for Det Norske Oljeselskap. Bilde: HANDOUT
Ole K. Helgesen
22. des. 2008 - 10:13

StatoilHydro sendte ut en forespørsel om innleie av rigg sommeren 2008.

Selskapet ønsket både halvt nedsenkbare flyterigger og oppjekkbare borerigger med kontraktsstart innen utgangen av 2012.

For dyrt

Nå stanser StatoilHydro anskaffelsesprosessen på grunn av høye riggrater.

Riggratene har steget kraftig de siste årene i en periode med høy oljepris.

Men etter at StatoilHydro sendte ut forespørselen har finanskrisen ført til økt usikkerhet i verdensøkonomien og et fall i oljeprisen på over 60 prosent.

– Vi er opptatt av å redusere kostnadene og være strenge på våre prioriteringer, sier Anders Opedal, direktør for anskaffelser i StatoilHydro.Mange tilbud

Ved tilbudsfristens utløp 25. august hadde StatoilHydro mottatt tilbud på totalt 28 rigger fra 15 leverandører.

Men på grunn av finanskrisen valgte StatoilHydro å be om oppdaterte tilbud fra leverandørene med utløpsfrist 1. desember.

Bedre - ikke bra nok

De oppdaterte tilbudene ga en reduksjon i tilbudte operasjonsrater, men det var ikke tilstrekkelig.

– Til tross for reduksjon på tilbudte priser, er det fortsatt et betydelig gap mellom tilbudene og forventningene vi har til rater. Vi har derfor besluttet å terminere anskaffelsesprosessen, sier Opedal.