ARBEIDSLIV

Statoil sender studenter til Svalbard

Skipet fungere som et høyteknologisk senter hvor studentene kan lære ved bruk av moderne teknologi i geologi. Statoil støtter prosjektet med flere millioner kroner.Målet er at ekspedisjonen skaper blest om petroleumsfag – og at Statoil får høste resultater fra prosjektet. Svalex-samarbeidet inkluderer universitetene i Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo, på Svalbard og Høgskolen i Stavanger.

Jonny Hesthammer, som er prosjektansvarlig for Svalex i Statoil mener at Statoil har utrolig god nytteverdi av å samarbeide med forsknings- og utdanningsinstitusjoner. – Slike prosjekter styrker rekrutteringen til petroleumsindustrien samtidig som det markedsfører Statoil," sier han.

Hesthammer er overgeolog i Statoil og professor ved Universitetet i Bergen. Ideen bak Svalex er å introdusere studenter til hele verdikjeden innen geologi- og geofysikkvirksomheten. Studentene sitter i prosjektgrupper og jobber med konkrete problemstillinger. Bruk av flysimulator og et visjonarium til tolkning av undergrunnsdata om bord i skipet er blant hjelpemidlene som skal brukes på årets tur. I tillegg får studentene anledning til å drive feltarbeid på land. (ajs)

Les mer om: