Statoil-salget er det største på ti år

Statoil-salget er det største på ti år
Nedsalget i andeler på norsk sokkel er den største transaksjonen på ti år, ifølge Rystad Energy. Bilde: Colourbox

Fakta:

  • Statoil selger seg fullstendig ut av fem felt: Skrine-Byggve (10,00 %), Fulla (50,00 %), Frigg-Gamma-Delta (40,00 %), Vale (28,853 %) og Rind (37,87 %).
  • I tillegg reduserer selskapet sine andeler i Kvitebjørn, Heimdal og Valemon, men her beholder Statoil sin operatørstatus.
  • Salget har "begrensede" konsekvenser for Statoil-personell, og skal ikke føre til nedbemanning.
  • Transaksjonen trer i kraft fra 1. januar 2012, forutsatt myndighetsgodkjennelser.
  • Statoil og Centrica har også inngått en avtale om leveranser av fem milliarder kubikkmeter gass per år fra 2015 til 2025 til det britiske markedet.
  • Den nye avtalen etterfølger dagens avtale mellom selskapene, som går ut i 2015.


– Det er sjeldent at det skjer så store salg på norsk sokkel, spesielt når Statoil er involvert, sier prosjektleder i Rystad Energy, Harris Utne.

Centricas oppkjøp i åtte felt på norsk sokkel har en prislapp på 1,625 milliarder dollar, eller drøye ni milliarder kroner.

– Et skritt i riktig retning

Petoro-salg

Forrige salg og kjøp av andeler og lisenser i samme størrelsesorden var altså for ti år siden, da Petoro solgte ned andeler av felt til Statoil og flere andre selskaper. Siden den tid er det nærmeste man kommer en lignende transaksjon E.ONs innkjøp i Skarv-feltet i 2007.

– Skarv-oppkjøpet var fortsatt bare 55 prosent av verdien av dagens transaksjon, sier Utne, og understreker at kjøp og salg av selskap ikke er med i regnestykket.

Statoil selger for ni milliarder

Befester posisjon

Dong Energys innkjøp i Ormen Lange i 2004 når også høyt opp på listen over transaksjoner, med en verdi på 1,2 milliarder dollar.

Han mener Centricas oppkjøp av andeler i Kvitebjørn og Valemon befester norsk gass sin posisjon mot Storbritannia.

Nærmer seg beslutning?

– Dette betyr at Statoil ser for seg å levere gass til Storbritannia uoverskuelig fremtid. Samtidig kan en spørre seg hvordan dette sammenfaller med Statoils beslutninger rundt gass fra Norskehavet. Det er en kjent kapasitetsbegrensning på gassen, og skal Statoil opprettholde gassproduksjonen i lang tid må ressursene settes i produksjon. Dette er en fase hvor beslutningene kan tas, sier Utne.

Les mer om: