Statoil og hovedeier forlikte

Statoil og hovedeier forlikte
VENTET LENGE: - Jeg er fornøyd med resultatet og glad for at saken nå har fått sin endelige løsning etter så mange år, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Bilde: Anders J. Seensen

Bakgrunnen for forliket er at både Staten og Statoil vurderte å anke dommen fra Stavanger Tingrett fra 15. januar hvor Statoil ble dømt til å betale Staten en erstatning på 378 millioner kroner etter skatt pluss forsinkelsesgebyr løpende fra 2002. Dommen kom på bakgrunn av et oppgjør etter en garantierklæring avgitt av Statoil ASA til staten i 1999.

Halv milliard pluss renter

Forliket innebærer at erstatningsbeløpet økes til 500 millioner kroner etter skatt, samt at det samlede rentebeløpet fastsettes til 375 millioner kroner før skatt, tilsvarende 270 millioner etter skatt. Rentebeløpet representerer en effektiv rentesats som er noe lavere enn forsinkelsesrente.

Kaste bort tid og penger

Dermed avstår begge parter fra å anke Stavanger tingretts dom. En eventuell fornyet behandling i lagmannsretten som følge av en anke ville for begge parter medført bruk av omfattende ressurser så vel personellmessig som økonomisk, og med et usikkert endelig utfall.

Les mer om: