LUFTFART

Satt 8 redningshelikoptre på bakken etter flyforbudet. Nå bygger de om Sikorsky-maskiner for å fylle rollen

Men dersom mennesker skal reddes opp fra sjøen, er det Sea King som må på banen.

Denne AWSAR-maskinen som Bristow har i Hammerfest er blant helikoptrene som nå blir satt på bakken som følge av det utvidede Super Puma-flyforbudet.
Denne AWSAR-maskinen som Bristow har i Hammerfest er blant helikoptrene som nå blir satt på bakken som følge av det utvidede Super Puma-flyforbudet. Bilde: Eirik Helland Urke

Statoil løser Super Puma-problemene med å rigge om Sikorsky S-92-helikoptre til å kunne håndtere medisinsk evakuering.

Men dersom noen havner i sjøen, trenger de hjelp fra 330-skvadronen og deres Sea King søk- og redningshelikotre. 

Rigger om

Alle oljebransjens åtte Airbus Helicopters H225, som benyttes til søk- og redning og ambulanseoppdrag, står nå på bakken etter at Luftfartstilsynet natt til torsdag utvidet flyforbudet for Super Puma-helikoptrene.

Det skjer etter at Statens havarikommisjon for transport (SHT) onsdag kveld kom med en ny foreløpig rapport der det kommer fram at undersøkelsene så langt indikerer tretthetsbrudd på et gir i hovedgirboksen på helikopteret som styrtet utenfor Turøy for litt over en måned siden.

Redningshelikopteret i hangaren på Statfjord B.
Redningshelikopteret i hangaren på Statfjord B. Foto: Eirik Helland Urke

Statoil har tre sar-helikoptre som nå rammes av flyforbudet: et stasjonert på land på Sola, og to stasjonert offshore på henholdsvis Oseberg Feltsenter og Statfjord B.

Pressetalsmann i Statoil, Morten Eek, avviser at dette nå betyr at de må stanse all helikoptertrafikk. Oljeselskapet jobber med å rigge om to S-92-helikoptre, slik at de er klargjort for og kan stå standby for sar-tjenester.

Helikoptrene skal stå plassert på henholdsvis Sola og Flesland, og vil ifølge Eek være klare i løpet av svært kort tid.

Evakuering 

– Vi har jobbet med dette siden vi fikk informasjonen fra luftfartsmyndighetene om at flere helikoptre må settes på bakken. Vi jobber nå med å klargjøre to S-92-maskiner på land. Disse blir bemannet med helsepersonell og får det nødvendige medisinske utstyret om bord, slik at de kan stå i beredskap for medisinsk evakuering, sier pressetalsmann i Statoil, Morten Eek, til Teknisk Ukeblad.

Maskinene klargjøres for medisinsk evakuering, men vil ikke få redningsheis, og vil dermed ikke ha mulighet til å hente opp folk fra sjøen

Beredskapsfartøy og mann over bord-båter være tilgjengelige ute ved oljefeltene, som er del av den beredskapen som alltid er til stedet på sokkelen.

– Og skulle det oppstår behov for evakuering av personell med livstruende skader, så vil vi kunne be om assistanse fra offentlig tjeneste, påpeker Eek.

– Disse tiltakene gjør at den nødvendige beredskapen som vi har ansvaret for skal være ivaretatt i henhold til kravene, understreker han.

Må stole på 330-skvadronen 

Sar-helikoptrene er en helt sentral ressurs i oljebransjens såkalte områdeberedskap.

Norsk olje og gass’ retningslinjer definerer hva slags beredskap som er å regne med og operatørene spleiser på redningsressursene.

Retningslinjene stiller krav til å kunne frakte syke til sykehus innen tre timer.

Ifølge retningslinjene skal 21 personer, med andre ord et fullastet helikopter, kunne reddes opp av sjøen i løpet av to timer.

På papiret gir petroleumsloven oljeselskapene kun ansvar for opplukking av folk fra sjø innenfor sikkerhetssonen, det vil si en radius på 500 meter rundt installasjonen.

Det er fordi det forutsettes at den nasjonale redningstjenesten (330-skvadronen) skal være effektiv nok utenfor sikkerhetssonen. Imidlertid er dette en forutsetning det stilles spørsmål ved:

Sea King har ikke avising og dessuten begrenset hastighet og rekkevidde.

Marsjhastigheten ligger på rundt 110 knop, mens den store kabinen gjør Sea Kingen effektiv på kortere oppdrag. 

Ifølge 330-skvadronen selv, har Sea King en rekkevidde på 53 nautiske mil dersom de skal berge opp 20 personer.

Fra Bergen lufthavn til Statfjord B er det 114 nautiske mil, mens fra Stavanger lufthavn til Oseberg er det 126 nautiske mil.

– Drift som normalt

Viseadministrerende direktør i Norsk olje og gass, Knut Thorvaldsen, sier til Teknisk Ukeblad at S92 fortsatt kan fly.

Ifølge ham vil ikke flyforbudet for H225 føre til stopp i helikoptertrafikken, men derimot enkelte omrokkeringer.

– Slik det ser ut nå, vil driften gå som normalt, sier han.

Sikkerhet og beredskap har første prioritet og skal til enhver tid bli ivaretatt på en god måte.

– Skulle det oppstå behov for evakuering av personell, så kan man også sørge for assistanse for Sea King redningshelikoptre. Situasjonen håndteres nå steg for steg på en fullt ut forsvarlig måte, sier han.

Teknisk Ukeblad har spurt Thorvaldsen om hvordan man skal kunne hente opp 21 passasjerer fra sjøen innen to timer, når S-92 ikke får redningsheis og 330-skvadronens egne erfaringstall viser at Sea King ikke vil være tilstrekkelig dersom det skjer en ulykke mellom land og innretning.

– På dette stadiet må vi få komme tilbake til dette spørsmålet senere, sier Thorvaldsen.

Eni Norge opplyser at de sikrer nødvendig beredskap på Goliatfeltet ved at transportflyging kun skjer når det står tilgjengelig Sea King-helikopter på Banak, driftet av 330-skvadronen. Det innføres i tillegg visse værrestriksjoner for flygning til feltet.

– Ut over dette planlegges en rekke andre kompenserende tiltak som settes i verk fortløpende. Det jobbes parallelt for å etablere en permanent erstatning for sar-beredskap, skriver informasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni Norge i en epost.

Forsinkelser

De to helikoptrene som nå rigges om er vanligvis i bruk i tilbringertjenesten. Dermed må det påregnes forsinkelser og kanselleringer i flyvninger, i hvert fall i dag, opplyser Statoil.

– Siden vi nå gjør noen tiltak så vil det bli noen justeringer i flyprogrammet. Dette innebærer også at de tre maskinene med flyforbud må bli stående akkurat der de er, ett på land og to offshore. Vi må være sikre på at vi har på plass beredskapen, så vi vil nok regne med forsinkelser, men det er litt tidlig å si i hvilken grad, forklarer Eek.

Forsinkelsene gjelder for Nordsjøen, og det er Sola, Flesland og Florø som kan rammes. Det er totalt sett 30 avganger til og fra Statoils installasjoner i Nordsjøen i dag. Beredskapen i Norskehavet er ikke rammet av flyforbudet, ifølge Statoil.

På Heidrun har nemlig Statoil/CHC en sar-maskin av typen AS332L1.

Flyforbudet gjelder for EC225LP (H225) og AS332L2, men ikke den tidligere modellen AS332L1.

Lufttransport flyr to 1991-modeller AS332L1 på oppdrag for Sysselmannen på Svalbard.

Tom Gøran Jodal, direktør for teknisk avdeling i Luftfartstilsynet, sier til Teknisk Ukeblad at girsystemene på L2 og EC225 er så og si identiske. Inkludert planetgirene som det er satt ekstra søkelys på.

– AS332L/L1 har derimot en helt annen girkasse som utsettes for en langt mindre belastning, både når det gjelder hastighet og maksimal avgangsvekt, sier han.

Europeiske luftfartsmyndigheter (Easa) har så langt ikke avgjort hva de gjør med sikkerhettilsrådingen fra den norske havarikommisjonen.

– Det jeg vet, er at Easa nå er i en prosess der de vurderer tiltak, opplyser Jodal.