NETTARKIV

Statnetts historie

Statnett er ti år og markeres med en artikkelsamling om selskapets ti første år. Her beskrives utviklingen i elforsyningen og kraftmarkedet siden Statnett ble etablert 20. desember 1991 etter vedtak i Stortinget 8. november samme år.

Artiklene beskriver ulike sider ved selskapets historie og virksomhet, men de er også et bidrag til en oppsummering av de første ti årene med markedsløsninger for elforsyningen. På disse årene har elforsyningen i Norge, som Statnett er en sentral del av, gått igjennom en forandring som få - om noen overhodet - hadde forutsett da selskapet ble stiftet.

Energiloven innførte markedsløsninger. Det skapte en dynamikk som for alvor skjøt fart da vi fikk et felles svensk-norsk kraftmarked fra 1. januar 1996. Den utløste den mest omfattende omstruktureringen i norsk elforsyningens historie. Denne oppkjøpsbølgen ruller bare videre og har fullstendig omskapt norsk elforsyning.

Fortsatt befinner Statnett seg midt i det norske elnettet der selskapet kontrollerer det nasjonale hovednettet, og sikrer at det blir matet nok kraft inn på nettet til å dekke uttakene fra forbrukerne til enhver tid. Dessuten er Statnett gitt rollen som den som skal eie og drive kabelforbindelsene til utlandet på norsk side.

- Tida er inne for å stanse opp, oppsummere og spørre seg om hvor vi egentlig har kommet i dag, og hvor vi vil? Hvordan vil vi at elforsyningen skal se ut om fem og ti år? Hvordan skal den organiseres for å gi best mulig løsninger for forbrukerne, eierne, lokalsamfunnene, de ansatte og samfunnet for øvrig, skriver redaktøren for artikkelsamlingen, Kjell Rønningsbakk, i forordet til Statnett ti år.

(kas)

Les mer om: