KRAFT

Statnett slår tilbake

INGEN VEI TILBAKE: Anleggsarbeidet med kraftledningen Sima-Samnanger er i gang -  og Statnett mener at det er ingen vei tilbake. Linjen trengs.
INGEN VEI TILBAKE: Anleggsarbeidet med kraftledningen Sima-Samnanger er i gang - og Statnett mener at det er ingen vei tilbake. Linjen trengs. Bilde: Scanpix
Mona Sprenger
28. jan. 2011 - 14:39

På samme dag som Bevar Hardanger legger frem en ny rapport, legger Statnett ut en ny gjennomgang av Sima- Samnanger på sine nettsider. Mens Bevar Hardangers nye rapport slår fast at det er unødvendig å bygge den omstridte linjen og at den anstrengte kraftsituasjonen kan løses ved hjelp av endret forbruk, skriver Statnett at linjen er nødvendig.

I notat står det at gjennomgangen forsterker konklusjonen om at det er behov for en ny ledning til BKK-området. Det begrunnes med at strømforsyningen er sårbar, nytt industrielt forbruk og at ny fornybar energi som forutsetter nett.

Høye priser

Vestlandet er siden mars 2010 et eget prisområde i det nordiske kraftmarkedet. Statnett viser til at i januar 2011 har dette området hatt den høyeste prisen i det nordiske kraftmarkedet. Ifølge Statnett er kraftsystemet i området sårbart, og kan i dag ikke driftes i henhold til Statnetts krav til forsyningssikkerhet.

Enøk

Energieffektiviseringen er ifølge den nye rapporten løsningen på den anstrengte kraftsituasjonen. Statnett forventer en viss reduksjon i forbruket gjennom energiøkonomiseringstiltak i bygningsmasse, men mener at det først og fremst vil erstatte oljefyrte anlegg.

Ifølge notatet forventes det at elektrisitetsforbruket til vanlige forbrukere og mindre industrivirksomhet vil øke med 1 % per år. I tillegg er det forventet at oljeindustrien vil øke sitt elektrisitetsforbruk.

Nytt forbruk

Statnett mener at det ikke er forsvarlig å tilknytte nytt forbruk med dagens nett og at det vil svekke forsyningssikkerheten. Foretaket vil derfor tilkobling av nytt stort forbruk inntil nettet er forsterket. Statnett har benyttet seg av denne og anbefalt myndighetene å si nei til nettilknytning av 120 MW økt forbruk på Troll A plattformen, inntil Sima-Samnanger og Ytre Ring er på plass. Det kan få store samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Ny produksjon

I notatet understreker Statnett at ny kraftproduksjon trenger nytt nett og viser til at det skal etableres mye ny fornybar kraftproduksjon innen 2020. Den nye produksjonen trenger nett og en stor del av potensialet er lokalisert på Vestlandet.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.