NYHETER_BYGG

Statnett kjøper Hydro-nett

Totalt dreier dette seg om over 400 kilometer kraftledninger og en rekke knutepunkter i nettet, med transformatorstasjoner og koblingsanlegg. Statnetts datterselskap Statnett Entreprenør har også tilbudt seks medarbeidere i Norsk Hydro stilling i selskapet.

De fleste ledninger og anlegg Statnett har overtatt fra Hydro er såkalte sentralnettsanlegg. Hovedtyngden av disse anleggene ligger i Sogn og Fjordane og Rogaland. Regnskapsmessig gevinst før skatt som følge av dette salget utgjør omlag 180 millioner kroner. (kas)

Les mer om: