ENERGI

Statlig støtte til varmepumper

Ill: Vestnorsk enøk AS
Ill: Vestnorsk enøk AS

Høye olje- og elektrisitetspriser har skutt fart i salget av varmepumper. I Sverige har salget økt med 50 prosent det siste året. I perioden 1995 til 2000 økte antall installerte varmepumper fra 9000 til 24.000 per år over Kjølen.

– Det skulle forundre meg om vi ikke kommer opp i 30.000 i år, sier Martin Öhlander, leder i den svenske varmepumpeforeningen (SVEP) til det svenske fagtidsskriftet Ny Teknik.

Öhlander fremholder at varmepumpene på markedet er blitt mye bedre i løpet av de siste årene. De tar mindre plass og ikke minst er kompressorene blitt mer effektive. Han tror det svenske statsbidraget vil bidra til å forsterke salgsoppgangen fremover, ifølge Ny Teknik.

Les mer om: