INDUSTRI

Statlig støtte kun til en LNG-terminal

HER ER DET: Slik skal det se ut, produksjonsanlegget for LNG som skal stå klart i Risavika på Sola om tre år. Anlegget skal eies og drives av selskapet Skangass, som Lyse og det lokale investeringsselskapet Celsius Invest står bak.
HER ER DET: Slik skal det se ut, produksjonsanlegget for LNG som skal stå klart i Risavika på Sola om tre år. Anlegget skal eies og drives av selskapet Skangass, som Lyse og det lokale investeringsselskapet Celsius Invest står bak.

Statsforetaket Enova går inn med 24 millioner kroner i Gasnors planlagte LNG-terminal på Greåker i Sarpsborg.

Ikke mange kilometerne unna, på Øra i Fredriksstad, planlegger konkurrenten Nordic LNG å bygge et tilsvarende anlegg for flytende naturgass.

Forventer likebehandling

– Vi registrerer med en viss forundring at Enova skal finansiere så mye som 25 prosent av anlegget til Gasnor. Vi forventer at vi vil motta samme støtte den dagen vi søker, ellers blir jo dette voldsomt konkurransevridende, sier assisterende daglig leder Stefan Mohlin i Nordic LNG til TU.no.

Gasnor AS starter byggingen av mottaksterminalen i vår. Første byggetrinn, fem LNG-tanker à 700 m 3, er kostnadsberegnet til i underkant av 100 millioner kroner og skal være ferdig i 2009. Selskapet planlegger i løpet av noen år å tredoble kapasiteten. Med et anlegg på 10.000 m 3 kan det forsyne industri på hele Østlandet og Vest-Sverige med LNG.

Redd for vridning

Omtrent samme forretningskonsept har Nordic LNG. Tanken er å ha distribusjonsanlegget ferdig samtidig som eiernes LNG-fabrikk, med Lyse i spissen, i Risavika utenfor Stavanger står ferdig. Det vil si mot slutten av 2010.

Størrelsen og investeringsrammen er på linje med Gasnors, selv om Nordic trolig vil velge en én-tanksmodell.

– Vi er selvsagt ikke avvisende til at Enova støtter denne etableringen. Det ligger i deres mandat. Men bidraget er så stort at vi er oppriktig redde for hva dette gjør med konkurransesituasjonen. Det er jo slik at Enova har en begrenset sum avsatt til slike tiltak, påpeker Mohlin.

Innkjøpsordning

Enova, som eies av olje- og energidepartementet, har 30 millioner kroner å bruke i året til støtte for infrastrukturutbygging for naturgass. Dette er en egen post på statsbudsjettet og holdes utenom Enovas energifond.

Bakgrunnen for støtteordningen er at Norge har et underutviklet sluttbrukermarked for naturgass. Mye skyldes utfordrende topografi. De som bygger opp skipsbasert distribusjon av LNG skal gjennom den statlige innkjøpsordningen få redusert noe av risikoen de eksponerer seg for. Riktignok skal staten kun stimulere prosjekter som kan forsyne flere kunder.

– Nordic LNG må gjerne være selvsikre og regne med å motta støtte, men jeg tror de skal være litt forsiktige med det. Dette er tross alt midler eller kontrakter som tildeles etter anbudskonkurranse, sier seniorrådgiver Kjell Olav Skjølsvik i Enova.

Kan tale mot Nordic

Han kjøper ikke Mohlins frykt for konkurransevridning.

– Hvis to søkere har like gode tilbud på samme tidspunkt og kun den ene blir valgt, er det forskjellsbehandling. Det driver vi ikke med, vi har transparente prosesser. Nordic LNG har heller ikke søkt, understreker rådgiveren.

Det at Gasnor allerede har etablert seg i Østfold kan tale mot at Nordic LNG får økonomisk drahjelp i samme område. Skjølsvik forklarer at Enova blant annet vurderer markedsvolumet og hva slags marked investeringen utløser. Med andre ord hvor mange standard kubikkmeter gass som kan selges per støttekrone.

– Det at en annen aktør allerede er inne på markedet kan selvsagt påvirke kundevolumet, sier Skjølsvik.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.