ENERGI

Statkrafts biodrivstoff-planer på Hurum kan bli stoppet av patent. Møter konkurrent i retten

Skal én uke i retten.

Prosessanlegget slik det er tenkt inne i fabrikkhallen på Tofte.
Prosessanlegget slik det er tenkt inne i fabrikkhallen på Tofte. Illustrasjon: Silva Green Fuel

På Tofte i Hurum bygger Silva Green Fuel (SGF) et demonstrasjonsanlegg for å lage avansert, andregenerasjons biodrivstoff av råstoff fra skogen. Men ikke alt går friksjonsfritt i det prestisjefylte prosjektet.

Les mer om: