Statkraftmonopol - en nasjonal ulykke?

elkraft

Konkurransetilsynet vil forhindre oppkjøp av energiverk i Norge for å unngå en monopolsituasjon, og dermed gi lavere priser til forbruker. Personlig er jeg helt uenig med konkurransedirektør Knut Eggum Johansen, og med den sittende regjering som helst vil sende Statkraft på børs så snart det lar seg gjøre.

Det som skjer nå er etter min mening en nasjonal katastrofe som få eller ingen har tenkt på før nå.

Hvis deler av norsk kraftindustri kommer på utenlandske hender er det nærliggende å tro at noe sosialt ansvar for den norske befolkning ikke vil forkomme og salg av kraft fra norske elver vil flomme inn i Nord-Europa til de som har råd til å betale. Det verste er at vi kommer til å selge billig sommerkraft ut av landet for så å kjøpe kraft tilbake om vinteren til Europa-priser. Legging av kabler til kontinentet og England vil sørge for at den kraftreserve vi kunne ha bygget opp om sommeren og høsten allerede er oppbrukt når vinteren kommer og import er det eneste alternativ.

Den eneste redning er at Statkraft får størst mulig hånd om kraftproduksjonen i Norge og at Stortinget gir eksakte retningslinjer hvorledes dette skal forvaltes. Monopol kanskje, men hvis monopolet forvaltes på riktig måte vil man kunne gi det norske folk elektrisk kraft til rett pris. Man skal heller ikke glemme at der er en stor boligmasse som bare har elektrisk oppvarming og bebodd av folk med relativ lav inntekt. Disse menneskene har også bidratt med å bygge ut det norske kraftsystemet for så å betale blodpris på sine gamle dager.

Nå er det på tide å våkne folkens og kaste blårussfaktene ut av de styrende organer.

Arne Kristian Knudsen,

Bergen

Les mer om: