Statkraft: Tror på kraftoverskudd, selv med elektrifisering av sokkelen

– Vi har anslag som inkluderer sokkelen, og likevel har vi kraftoverskudd i våre prognoser, sier Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.

Statkraft: Tror på kraftoverskudd, selv med elektrifisering av sokkelen
– Vi har anslag som inkluderer sokkelen, og likevel har vi kraftoverskudd i våre prognoser, sier Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft. Foto: Ellen S. Viseth

Den siste tiden har flere sentrale aktører flagget sin bekymring for krafttilgangen i Norge i årene som kommer. Blant annet har NVE-direktør Kjetil Lund stilt spørsmål ved om Norge bør prioritere å sende kraft fra land til sokkelen, siden det kan drive opp strømprisen og gjøre omstillingen vanskeligere på land.