Statkraft-direktøren mener Svalbards kraftforsyning må være fornybar og bygget på sol, vind og hydrogen

– Bør vurderes av olje- og energidepartementet.

Statkraft-direktøren mener Svalbards kraftforsyning må være fornybar og bygget på sol, vind og hydrogen
Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft mener at regjeringen må velge en fullstendig fornybar energiløsning for Svalbard. Bilde: Foto: Eirik Helland Urke

– Jeg synes at vi må ha en fornybar løsning for Svalbard, slår Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen fast.

Regjeringen er i gang med prosessen med å vurdere fremtidig energiforsyning på Svalbard. I juli leverte Thema og Multiconsult en rapport til regjeringen, hvor de peker på gasskraft som en løsning for Svalbardsamfunnet den dagen kullkraftverket legges ned.

Dette mener Statkraft-direktøren er for lite offensivt. Under Norges Energidager som NVE arrangerer på Fornebu var Rynning-Tønnesen krystallklar på at Svalbards energifremtid må være fornybar.

Sol, vind og hydrogen 

– Sol er en opplagt del av løsningen, og fra et energimessig synspunkt bør vi tenke vindkraft også. Og jeg mener at resten må også være fornybart, gjerne i form av hydrogen. Rent hydrogen eller hydrogen i kjemisk form kan brukes i turbiner eller brenselsceller, sier Rynning-Tønnesen.

– Man kan også tenke løsninger med varmepumper som henter varme fra berggrunnen i kombinasjon med dette. For Svalbard trenger både strøm og fjernvarme, legger han til.

På grunn av den unike naturen, klimaendringenes betydning for Arktis og den omfattende vær- og klimaforskningen som foregår på Svalbard, er det ofte dit regjeringen tar med seg prominente gjester som er på statsbesøk i Norge. 

– Hvordan vil det ta seg ut for fornybar-nasjonen Norge dersom man velger gasskraftverk som fremtidig løsning for Svalbard?

– Det får Olje- og energidepartementet svare på. Men det er nå man har muligheten til å lage en fullstendig fornybar energiløsning for Svalbard. Det vil få stor oppmerksomhet, og det kan bli ny forskning og nye arbeidsplasser knyttet til et slikt nytt system. Jeg mener det er et veldig bra alternativ som bør vurderes av departementet. Ikke bare fordi Svalbard er et utstillingsvindu, men av forskningshensyn. Får vi det til på Svalbard er det mulig for øysamfunn over alt, slår Rynning-Tønnesen fast.

– Kabel er realistisk

13. november holder Olje- og energidepartementet et innspillsmøte om mulighetsstudien for Svalbard. ABB har tidligere foreslått og utredet en kraftkabel til Svalbard fra det norske fastlandet. Den vil i så fall bli 900 km lang og vil kunne få en kapasitet på 50 MW.

– En slik kabel er anslått å koste 4 milliarder kroner, så det er et realistisk alternativ. Men jeg tror at et fullt fornybart system på Svalbard vil koste mindre og i tillegg ha forskningseffekter. Dette handler også om nye jobber på Svalbard etter at kulldriften er avviklet, sier Statkraft-sjefen.

– Med en kabel til fastlandet ville Statkraft selv få et nytt marked for strømmen de produserer. Men du tenker tydeligvis lenger enn kroner og øre?

– Løsningen jeg skisserer er også kroner og øre i det lange løp. Det er viktig å tenke på Svalbard ikke bare som et sted for energiforbruk, men et sted som også skal ha virksomhet innen turisme og forskning, og da kan energiforskning komme i tillegg til klimaforskningen som allerede skjer der.