ARKIVNYHETER

Statens vegvesen trukket for retten: Bilfinger Berger krever 37,8 millioner

Kjell Herskedal
22. sep. 2008 - 14:53

Saken startet for Nordmøre tingrett mandag 22. november, og Bilfinger Berger krever en ekstra kompensasjon på 37,8 millioner kroner. Statens vegvesen på sin side har kommet med et motkrav på 4,5 millioner kroner i dagmulkt.

Sambandet skulle ha vært åpnet 21. november 2006, men ble først åpnet 15. januar 2007.

Pengekrangelen mellom byggherre og entreprenør skyldes uenighet om hvem som skal ta ansvaret for vanskelige grunnforhold under to av pelene på den største brua i sambandet, Imarsundbrua på 550 meter. Bilfinger Berger mener at anbudsdokumentene var mangelfulle og at prosjekteringsfeil fra Statens vegvesens side er årsaken til merkostnader og økt tidsbruk. Statens vegvesen mener at Bilfinger Berger må ta denne risikoen på egen kappe.

Bilfinger Berger møtte i retten med advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund og advokatene Lars Myklebust og Anders Pind.

Formell motpart er Samferdselsdepartementet, som stilte med advokatfiormaet Haavin Vislie ved advokat Henning Nordtvedt og advokatfullmektig Una Wærp.

På plass i Nordmøre tingrett var også Statens vegvesens prosjektleder for Imarsundsambandet, Per Kristian Hovdahl og byggelder Odd Kåre Myren. Også Bilfinger Bergers prosjektleder Jan Torka møtte i retten. Saken er ventet å vare en hel uke.