IKT

Staten vil veilede om bredbånd

Finn Halvorsen
2. apr. 2002 - 07:00

- Vi vil før påske presentere en slags bredbåndsbruksanvisning for kommunene, sa politisk rådgiver Alfred Bjørlo fra Samferdselsdepartementet på et plenumsøte i Polyteknisk Forening denne uken.

Veien til bredbånd i Norge har vist seg å være smalere enn man tenkte seg for et par år siden. Høykom-prosjektet, tallrike offentlige utredninger og meldinger til tross, bredbåndsutbredelsen i Norge lar vente på seg.

Ifølge en nylig fremlagt OECD-undersøkelse ligger Norge etter land det er naturlig å sammenligne seg med hva utbygging angår. Undersøkelsen forteller om ujevn fordeling mellom sentrale strøk og distriktene, om manglende konkurranse og samordning, kapitaltørke, og ikke minst passive etterspørrere.

Det siste er svært betenkelig sett i lys av at myndighetene har valgt en etterspørselsorientert strategi. Har denne strategien slått feil?

Akkurat det spørsmålet ville de mange fremmøtte i PF gjerne høre samferdselsminister Torild Skogsholm svare på. Etter harde budsjettforhandlinger på Halvorsbøle måtte imidlertid ministeren melde sykdomsforfall. Politisk rådgiver Bjørlo kunne imidlertid forsikre forsamlingen om at strategien beholdes. Han trakk i denne sammenheng frem at også kommunene vil måtte spille en nøkkelrolle, både hva fremføringsveier og etterspørsel angår.

- Vi har allerede flere eksempler på gode kommunale bredbåndsløsninger, men det må bli flere, sa han. Han understreket også sterkt at flere statlige organer må gjøre sine tjenester tilgjengelige elektronisk. - Da får vi større etterspørsel.Les mer om: