EKSTRA MILLIARDER: Staten tjener 15-20 milliarder kroner ekstra på de høye strømprisene. (Bilde: Kjetil Malkenes Hovland)

Staten håver inn

  • Kraft

Samtidig bevilger Staten bare 70 millioner i ekstra strømsparetiltak gjennom Enova og drøye 300 millioner til de som får problemer med strømregningen.

Tilskudd

Regjeringen besluttet før jul å styrke tilskuddsordningen for husholdninger med 70 millioner kroner ekstra i 2011.

Ordningen forvaltes av Enova og er rettet mot tiltak som begrenser avhengigheten av strøm til oppvarming.

Løsningene er ment å gi det regjeringen kaller mindre eksponering mot høye strømpriser, ifølge Byggaktuelt.

NHO-beregning

NHO-foreningen Energi Norge har beregnet hvem som stikker av med gevinsten, dersom snittprisen på strøm hittil i år holder seg ut året:

  • 15 milliarder går til staten.
  • 4 milliarder går til kommuner og fylkeskommuner som eier kraftselskaper.
  • 1 milliard går til kraftselskapene.

Øker strømprisen med 10 øre, tar kommuner, fylker og staten inn enda mer i skatter, avgifter og utbytte - nemlig 11,7 øre, er Energi Norges beregninger.

Investeringer

Nå ber bransjen både stat og kommune om å dempe utbyttefesten, slik at selskapene kan bruke mer penger på å investere i nett og produksjon.

– Utbyttet har vært veldig høyt, og staten har vært blant dem som har tatt mest. Opp mot 100 prosent av overskuddet i mange år, hevder Energi Norge, som fikk ny direktør fra 1.januar.

Han heter Oluf Ulseth og kommer fra Statkraft, der han de siste fire årene har vært europadirektør.