IT

Staten handler analogt

Gamlemåten: De fleste statlige virksomheter gjør det på gamlemåten og benytter ikke elektroniske forretningsprosesser når de gjør anskaffelser.
Gamlemåten: De fleste statlige virksomheter gjør det på gamlemåten og benytter ikke elektroniske forretningsprosesser når de gjør anskaffelser. Bilde: Marc Menou
Espen Zachariassen
14. mai 2009 - 11:30

Omvendt betyr det at 40 prosent av innkjøp i staten ble gjort ved hjelp av elektroniske forretningsprosesser.

Den vinkelen velger Statistisk Sentralbyrå (SSB) i sin presentasjon av en undersøkelse blant statlige virksomheter for 2008.

Papirfaktura

Tre av fire statlige foretak benytter elektronisk fakturahåndtering og database for offentlig innkjøp, mens 7 av 10 verken sender eller mottar e-faktura.

Om lag syv av ti foretak publiserer konkurransegrunnlag og håndterer innsending av mottak og tilbud elektronisk, mens litt over halvparten håndterer evaluering og tildeling tilsvarende.

38 prosent oppgir at de benytter elektronisk bestillingssystem.

Fjernarbeid

Litt over halvparten av de statlige foretakene oppgir at de selv har beslutningsansvar for å innføre nye eller drifte eksisterende IT-systemer.

Av disse foretakene oppgir drøyt tre av fire at de benytter system for elektronisk saksstyring. Det anslås at om lag 60 prosent av alle relevante saker håndteres ved hjelp av disse systemene.

87 prosent av foretakene har ansatte som ofte arbeider utenfor foretakets lokaler, og har begrenset eller ubegrenset tilgang til foretakets IT-systemer.

Mer fri programvare

Seks av ti statlige foretak oppgir at de bruker fri programvare (åpen kildekode) på ett eller flere områder. Fri programvare benyttes på servere av 45 prosent av foretakene.

17 prosent bruker slik programvare som kontorstøtteverktøy på de ansattes arbeidsplasser. Det er mer enn en tredobling fra 2007.

Fire av ti foretak bruker fri programvare på andre områder.

Skjemavelde

Drøyt 30 prosent av skjemaer for privatpersoner og virksomheter er tilgjengelige for elektronisk utfylling og innrapportering.

Foretakene anslår at mellom 30 og 40 prosent av brukerne benytter elektronisk utfylling og innrapportering der dette er mulig.

Chat

Nedlasting og utskrift av skjemaer er den elektroniske tjenesten som flest statlige foretak tilbyr. Over halvparten tilbyr også elektronisk kommunikasjon (e-post, chat, SMS) og bestilling av materiale, som for eksempel brosjyrer og skjemaer fra foretaket.

Kun 11 prosent tilbyr elektronisk betaling online på eget nettsted, men her anser samtidig fire av ti at dette ikke er noen relevant tjeneste for deres foretak.

Mangler IT-strategi

Halvparten av foretakene i undersøkelsen oppgir at de har beslutningsansvar for å utarbeide og videreutvikle en IT-strategi.

Men av disse har bare halvparten en IT-strategi som er oppdatert i løpet av de to siste årene.

Blant de foretakene som har en strategi, har nesten samtlige inkludert IT-sikkerhet og IKT-infrastruktur i strategien.

Under halvparten har inkludert bruk av fri programvare, elektroniske anskaffelsesprosesser og standardisering av IT-løsninger med andre foretak innenfor samme statlige sektor.

Les mer om: