IT

Staten bruker én milliard kroner på brevporto. Nå blir all korrespondanse digital

Duket for kamp om digital porto.

SLUTT: Fra 2014 må du selv melde fra til staten hvis du vil motta posten på gamlemåten.
SLUTT: Fra 2014 må du selv melde fra til staten hvis du vil motta posten på gamlemåten. Bilde: Colourbox

Våren 2013 lyser staten ut en historisk anbudskonkurranse:

All statlig korrespondanse med næringsliv og innbyggere skal foregå digitalt, og neste år skal private leverandører kjempe om å bli eneleverandør.

Dermed har it-minister Rigmor Aasrud valgt å følge rådet fra Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi)

Les mer: Vil ha privat digitalpost

Taperen

I praksis dreier det seg om to halvoffentlige aktører, Postens Digipost og danske E-boks.

Taperen er Altinn, som allerede har en meldingsboks i bruk.

- Virksomheter som i dag baserer seg på bruk av postkassefunksjonalitet i Altinn vil ha muligheten til å fortsette med det inntil videre, heter det i en pressemelding fra Fornyingsdepartementet tirsdag.

Les også: Altinn må takle alle data fra offentlig sektor

God butikk

Verdien på en slik avtale er usikker. I dag bruker staten rundt én milliard kroner på ordinær brevporto. Digital post er langt rimeligere, men det er ingen tvil om at dette vil være god butikk for den som vinner anbudet.

- En digital postkasse for all offentlig post vil gjøre den digitale kommunikasjonen lettere, enklere og sikrere. Det vil også være en fordel for innbyggerne at de markedsbaserte postkasseleverandørene vil kunne tilby post fra både forvaltningen, næringsliv og privatpersoner i samme postkasse, argumenterer departementet.

Beslutningen er en del av digitaliseringsprogammet.

Mye å spare

Samfunnsøkonomiske analyser gjort av Difi viser at digital post gir stor nytte for forvaltningen og samfunnet.

Og erfaringer fra Danmark, som har hatt en slik løsning i flere år, viser at de fleste innbyggerne tar en slik løsning i bruk.

Digital post til innbyggerne har også vist seg å være god ressursbruk, med opp til 80 prosent kostnadsbesparelse for offentlig sektor.

Den som vinner får ikke råde grunnen helt alene. I 2014 skal folk selv få velge hvilken digital postkasse de vil bruke, og derfor må "hoffleverandøren" sørge for å kunne formidle denne posten mellom stat og privat.

- Når den enkelte innbygger selv kan velge hvilken leverandør som skal benyttes, vil dette stimulere tilbyderne til både å utvikle gode postkassetjenester for innbyggerne og til å bidra til å øke volumet av digital post fra forvaltningen, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud i en pressemelding.

Lovendring

Her skal en lovendring bidra til å få opp trafikken.

I dag er det papirpost som veier tyngst. Det betyr at du får ettersendt et brev hvis du ikke åpner digitalpost i Altinns meldingsboks innen 7 dager.

Lovendringen skal snu dette slik at du ikke lenger trenger å be om å få posten fra forvaltningen digitalt, men at posten leveres digitalt med mindre du har reservert deg.

Dermed ligger det an til en seriøs digitaliseringsperiode for staten det neste året.

Les også:

Ett passord gir tilgang til alle andre  

De gjør papirkvitteringer overflødige  

1000 ganger raskere skatteoppgjør

Les mer om: