BEKREFTER: Altinn-direktør Kjersti Lauritzen bekrefter at den nye plattformen ble satt i drift før den var helt klar. (Bilde: Espen Zachariassen)

Startet før løsningen var ferdig

Altinn II ble bevisst startet opp før systemet var ferdig.

Det norske veritas (DNV) kommer med krass kritikk av feil og mangler ved den nye tjeneste- og utviklingsplattformen Altinn II. Det gelder både tekniske løsninger, gjennomføring av prosjektet og driften etter oppstart.

Les om den hemmelige rapporten her

 

Tåler ikke trafikken

Teknisk Ukeblad har fått innsyn i rapporten, som påpeker at løsningen er verken stabil eller robust nok.

Og slik systemet er i dag vil det ikke klare å takle fremtidig trafikkvolum.

 

Ikke klart

Hvordan kunne man havne i en slik situasjon? Et bevisst valg, ifølge ledelsen ved Altinn.

Da systemet hadde gått gjennom den avgjørende akseptansetesten, var det ikke helt klar for å kjøres i gang.

Altinn-sjef Kjersti Lauritzen forklarer at en forsinket oppstart ville by på større problemer enn å kjøre i gang med de feil og mangler som fantes.

Derfor valgte man først å akseptere leveransen og deretter jobbe hardt for å rette feil.

 

Nybrottsarbeid

– Altinn II-plattformen representerer både teknologiutvikling og innovasjon. Det er ingen som har laget en slik plattform tidligere. Nybrottsarbeid betyr ofte at man i ettertid vil se ting som kan gjøres bedre eller på andre måter, sier avdelingsdirektør Lauritzen til Teknisk Ukeblad.

Hun ønsker å understreke at kommentarene gis på generelt grunnlag og ikke direkte til DNVs rapport, siden den er unntatt offentlighet.

 

Kjente feil

– Var dere klar over at det ville by på såpass med utfordringer å starte opp før «alt var klart»?

– Løsningen gikk i produksjon med flere kjente feil.  Vi var klar over at dette ville gi oss flere utfordringer, men ikke med det omfang som vi så ved utlegging av foreløpig skatteberegning i mars 2011.

LES OGSÅ: Altinn klarte ikke ildprøven 

 

Tilbake til tegnebordet

Ifølge rapporten må hele systemet designes på nytt for å sikre skalerbarhet, robusthet og stabilitet. Foreløpig vil ikke det bli gjort.

– Å redesigne hele løsningen er ikke et aktuelt spørsmål nå. Men vi arbeider løpende med å avdekke behov for endringer, svarer Lauritzen.

 

Forsinkelser

Ledelsen legger ikke skjul på at de tar situasjonen alvorlig. Det må tas grep som fører til forsinkelser i å utvikle nye tjenester på den nye plattformen.

– Brønnøysundregistrene tar situasjonen alvorlig. Svakheter ved løsningen har krevd sterkt kvalitetsfokus og Altinn/Registrene jobber nå med å konsolidere løsningen. Konsolideringen bidrar til forsinkelse i tjenesteutviklingen både hos eksisterende og potensielle tjenesteeiere, sier avdelingsdirektøren.

I kø for digitale tjenester

Digital søknad stopper i papirmølla

 

– Er dere enig med alt som DNV peker på i rapporten?

– Vi kan ikke uttale oss om rapporten, men vi er positive til at NHD har igangsatt dette evalueringsarbeidet.

– Hva slags klima er det mellom dere og Accenture Basefarm nå?

– Det er tett og godt samarbeid mellom oss og leverandørene. Alle parter er opptatt av at Altinn skal være en velfungerende løsning.

 

Mangler kompetanse

– DNV kommer med kritikk av kompetansen hos Altinn på flere områder, blant annet på testing. Hvordan tar dere tak i en slik problemstilling?

– Brønnøysundregistrene og Altinn har de siste årene jobbet svært målrettet med rekruttering og kompetansebygging internt. Det er det siste året rekruttert flere med spisskompetanse innenfor it og e-forvaltning. Det har bidratt til at vi har kunnet avslutte flere avtaler i Altinn II-prosjektet med innleide konsulenter og erstatte dem med egne ressurser, skriver kommunikasjonsdirektør Mette Siri Brønmo ved Brønnøysundregistrene i en e-post.

Registrene har forvaltningsansvaret for Altinn.

– Når det gjelder kompetanse på test- og kvalitetsprosesser har det sterkt fokus hos oss, og det jobbes godt med forbedringer på disse områdene, legger hun til.

 

Les også om kandidaturet til Ingeniørbragden: Verktøykasse for hele landet