Starter byggeprosjekter for 100 milliarder

Helseforetakene og Sykehusbygg har prosjekter for 80 til 100 milliarder kroner som skal over i byggefase. Noe av dette kommer i 2022, men det meste kommer i 2023 og 24.

Starter byggeprosjekter for 100 milliarder
Ombruk, gjenbruk og reduserte utlsipp blir like viktig for offentlige byggherrer som for private. Her fra et prosjekt der hulldekker fra R4 som huset Olje- og energidepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Departementenes servicesenter, blir brukt på nytt for ny legevakt på Aker sykehus i Oslo. Foto: Eirik Helland Urke

To av våre store offentlige byggherrer venter økt aktivitet i 2022. Statsbygg har både store og komplekse bygg og skal investere nær ni milliarder kroner i nybygg kommende år. Sykehusbygg melder om økende aktivitet sammenlignet med 2021 og har flere prosjekter som har vært under planlegging som nå skal over i byggefase i løpet av 22. Samlet beløper det seg til byggeprosjekter for et sted mellom 80 og 100 milliarder bare i helsesektoren.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.