Startbo bygger i Stavanger

  • nyheter_bygg

Fra før har selskapet solgt 110 billigboliger til ungdom i Trondheim og er i gang med å omsette 47 enheter på Kongsberg.

De 150 leilighetene som planlegges i Stavanger vil bli lagt ut for salg i mai/juni i år.

Startbo-boligene vil få en sentral plassering mellom Badedammen og Stavanger Brygge og allerede nå har 823 personer meldt sin interesse for prosjektet.

Mer informasjon om prosjektet finner du på startbo.no.