Stank ga helsetrøbbel

Stank ga helsetrøbbel
Lukta var synderen, mener helsemyndighetene. Bilde: Kåre Næss/Statoil

Nasjonalt Folkehelseinstitutt har sammen med kommunelegen og ordføreren i Gulen gått gjennom fakta i saken.

Svovel

Kommunelegens undersøkelser og en grundig spørreundersøkelse blant de berørte er materialet de har sett på.

Konklusjonen er klar:

– Det sterke luktproblemet på grunn av svovelholdige forbindelser som var på tanken som eksploderte i Gulen, har ført til at befolkningen har følt seg kvalm, uvel og fått hodepine. Det er ikke noe som tyder på at dette vil føre til langtidsskader, sier avdelingsdirektør Jan Alexander ved Folkehelseinstituttet til NTB.

Les mer om: