ARKIVNYHETER

Standardiserer ferjer

Anders J. Steensen
5. okt. 2010 - 08:47


Det nye konseptet som baserer seg på parametrisk konstruksjon, vil forenkle hele design og byggeprosessen. Det er presentert på konferansen Interferry Conference i New York som pågår i disse dager.

Vanligvis er ferjer bygget som spesialfartøyer for den strekningen de skal trafikkere. Dette medfører høye utviklingskostnader for ferjene. Standardiseringen er lav, noe som har medført at ferjene er suboptimalisert, og gir lavere lønnsomhet, skriver Wärtsilä i en pressemelding.Over på LNG

Framtidens vil stille strengere krav til ferjene, med høy fart, men lavere utslipp og mindre drivstofforbruk. Det betyr optimale propulsjonssystemer inklusive motorene. Vi kjenner noen av disse kravene fra norske ferjesamband, hvor kapasitet og utslipp medfører at ferjene må bruke LNG som drivstoff.Reduserer pris med 15 prosent

Samarbeidet mellom Wärtsilä og Deltamarin bygger på standardisering. Parametrisk konstruksjon betyr at skipene kan konstrueres mer eller mindre automatisk ut fra gitte kriterier, parametre. Det gjelder alt fra antall passasjerer til maskinutrustning, ventilasjon, rørføringer, pumpesystemer etc. Grunnkonseptet for de forskjellige ferjene er det samme. Metoden er ikke ulikt hva som gjøres i personbilsegmentet.

Wärtsilä regner med at kostnadsbesparelsen i bygging av ferjer kan bli så mye som 15 prosent ved bruk av parametrisk konstruksjon.Billig med serier

Fra Norge kjenner vi til parametrisk konstruksjon innenfor segmentet for forsyningsfartøyer. Disse er bygget i store serier, med svært få endringer, normalt kun kosmetiske endringer basert på rederens ønsker. Resultatet av dette er at norsk industri er konkurransedyktig i dette segmentet. Finnen har i mange år vært de ledende innen bygging av større ferjer. Med de ferjene som lanseres nå, kan denne posisjonen opprettholdes. Bygging av ferjer utgjør rundt en prosent av verdens skipsbygging.

Les mer om: