Stål med stil

  • nyheter_bygg

25.-26. september inviterer stålbransjen til Norsk Ståldag og Steel-IT 2002. Arrangementet er en del av Industridagene 2002 og foregår på det nye messesenteret på Lillestrøm.

Hovedtema på årets konferanse er utfordringer og muligheter for norsk verkstedindustri, effekten av å bruke oljepenger for norske bedrifter, rekruttering til tekniske studier samt bærekraftig utvikling for byggebransjen i et økologisk perspektiv.

Foredragsholderne er kjente navn for de fleste med tidligerer helseminister og styremedlem i Aker-Kværner, Tore Tønne, og sjeføkonom Terje Furunes i Sparebanken Nor i spissen.

Dagen fortsetter med faglige temaer som tar for seg byggeprosjekter Norge rundt, byggesektoren i framtida, den nye operaen i Bjørvika, stål og glass i arkitekturen samt konsekvenser for design og regelverk etter WTC-katastrofen.

Sveis- og stålgalla

Etter at den faglige delen er over, inviteres deltakerne til sveis- og stålgalla med prisutdelinger, underholdning av Truppo Trotto og Sophisticated Strings samt en foto-opplevelse med pressefotograf Johan Bruns "Eg såg ei bru".

Dagen etter møtes delegatene til arrangementet Steel-IT med tekniske presentasjoner av IT og IT-verktøy for stålbransjen. Begge dagene blir det stands og utstilling med ledende leverandører som presenterer produkter og tjenester.

Arrangør er NIF og Norsk Stålforbund.