IKT

Stål med IT, Høyhus og sveis

God tilbakemelding fra fjorårets deltakere har inspirert Norsk forening for stålkonstruksjoner (NFS), Norsk Stålforbund og Marinteknisk selskap til å arrangere konferansen for andre gang 15. november i Oslo.

Kapasiteten avgjør

Steelit er den eneste av sitt slag i Norge og red inn på IT-bølgen i fjor. Nå er ikke leverandørene til dette markedet blant dotcom-selskapene som faller ned som skinnfeller i skifteretten om dagen.

De fleste har vært positive til å stille opp, så begrensingen ligger mer på vår kapasitet, sier Knut Vassbotn fra Marinteknisk Selskap og Elisabeth Netzén i NFS.

Messe og seminar

Steelit er delt i to – en messedel og en foredragsserie av tekniske presentasjoner. På den måten vil arrangøren unngå rene salgsfremstøt under det faglige seminaret. I stedet skal de være teknisk opplysende og gi deltakerne mulighet til å møte likesinnede i et faglig forum.

Seminarkomitéen prøver å ta ett steg om gangen i utviklingen av arrangementet, men håper at flere skal finne veien til årets konferanse. – Norsk stålbransje er på vei oppover, sier Tor Dahl, leder i NFS. Redusert deltakeravgift og et bredere nedslagsfelt ved at marinteknisk- og arkitektbransjen er trukket med i år, burde også gi økt deltakelse. Får Steelit2001 bra oppslutning, kan vi vente oss et Steelit2002.

Forprosjektering og 3D-modell for det nye Philipsbygget – eller KPMG-bygget etter navnet på den nye eieren – på Majorstuen i Oslo ble utført av Sivilingeniør Knut Finseth AS i Asker. Det har ført dem til Steelit2001, der Pål Jevanor skal holde et foredrag om nettopp denne jobben.

Nybygget ble det første rene 3D-modellerte prosjektet hos Finseth AS. Selve modelleringen tar lengre tid enn ved bruk av 2D, men tidsforbruket hentes inn blant annet gjennom muligheten til å kjøre ut materiallister, tegninger og lignende direkte fra modellen senere. Siden den er levende, er den et viktig verktøy til å kunne henge med på det høye tempoet som er på utbyggingsprosjekter i dag.

Større forståelse og forutsigbarhet for industrielle prosesser kan gi store kostnadsbesparelser. Det er oppfatningen i store deler av bil- og luftfartsindustrien, deriblant Volvo Cars Corporation. De hyret MSC.Software for å simulere en av sveiseprosessene i sin bilproduksjon. Final Element Analysis (FEA) ble brukt til å simulere robotsveising av en aluminiumsramme.

Den termomekaniske koblingen skulle utføres av to roboter i et ikke-lineært materiale ved høy temperatur. Gjennom kontroll av sveisesekvensen ble lavest mulig deformasjon og gjenværende spenninger i materialet oppnådd.

– Simulering av industriprosesser er et konkurransefortrinn som norsk industri må få opp øynene for, sier Aage Torvund administrerende direktør i MSC Softwares nordiske avdeling i Oslo.

Les mer om: